Ilmoittaudu täydennyskoulutukseen: Ruotsia innostaen, toiminnallisesti ja yhteisöllisesti

Helsingin yliopiston AinO-keskus järjestää peruskoulun ja lukion ruotsin opettajille Ruotsia innostaen, toiminnallisesti ja yhteisöllisesti (2 op) -koulutuksia osana Välineitä ruotsin opettajan arkityön haasteisiin -koulutushanketta. Sama kurssikokonaisuus järjestetään lukuvuoden 2015/2016 aikana kolmesti. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa osallistujille maksutonta opetustoimen henkilöstökoulutusta.

Jos olet kiinnostunut seuraavista kysymyksistä, koulutus on suunnattu juuri sinulle.

  • Millaiset opetuskäytänteet innostavat ja motivoivat oppilasta oppimaan ruotsia ja ottamaan vastuuta opiskelusta?
  • Miten opettaja voi tieto- ja viestintätekniikan avulla tukea oppimista?
  • Miten ja millainen arviointi tukee oppimista ja motivoi opiskelemaan?
  • Miten ruotsin opettaja integroi toimivia viestintätapoja opetukseensa? Miten erilaisten oppijoiden, ryhmien ja kulttuurien viestintätavat voi ottaa huomioon opetuksessa?
  • Millainen ammattilainen ruotsin opettaja on?

Lisätietoja koulutuksista ja ilmoittautuminen