Ruotsin kielen täydennyskoulutusta tarjolla Tampereen yliopistossa syksyllä 2015

Ruotsin kielen täydennyskoulutusta tarjolla Tampereen yliopistossa syksyllä 2015

Tampereen yliopiston kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma järjestää opettajille suunnatun yhden opintopisteen laajuisen täydennyskoulutuksen yhteistyössä Svenska nu -verkoston kanssa. Tässä koulutuksessa keskitytään nimenomaan opettajien ruotsin kielen taitojen ja kielellisen itseluottamuksen vahvistamiseen sekä kulttuurin ilmiöihin. Koulutus pidetään Tampereella 23.10., 13.11. ja 4.12. klo 9-16. Lähipäivien lisäksi koulutukseen sisältyy 9 tuntia Moodle-oppimisympäristössä tehtäviä itsenäisiä harjoituksia.

Opetussuunnitelma muuttuu vuonna 2016 siten, että ruotsin kieli aloitetaan jo alakoulun kuudennelta luokalta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että ruotsin opettaminen tulee joko luokanopettajien vastuulle tai sitten ruotsia alkavat opettaa jonkin muun kielen (esim. englannin) aineenopettajat, koska useissa alakouluissa ei varsinaisia ruotsin kieltenopettajia ole. Tällä täydennyskoulutuksella pyritään vastaamaan uudessa tilanteessa olevien opettajien tarpeisiin.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen