Kielikylpyopettajapäivät 2020, 18.-19.3.2020 Vaasa - ilmoittautuminen alkanut!

Elinikäisen oppimisen keskuksella ja kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunnalla Åbo Akademissa on ilo ilmoittaa, että perinteiset kielikylpyopettajapäivät järjestetään Academillissa Vaasassa 18.–19.3.2020:

”Från språklig stimulans till språkmedvetenhet”
De nationella språkbadslärardagarna i Vasa 18.–19.3.2020

Centret för livslångt lärande och fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid
Åbo Akademi har glädjen att meddela att de traditionella språkbadslärardagarna
arrangeras i Academill i Vasa 18.–19.3.2020. Dagarna inleds kl. 12 på onsdag och
avslutas ca kl. 15 på torsdag. I programmet ingår föreläsningar av både utländska
och finländska föreläsare, ett flertal olika workshops samt besök till
språkbadsdaghem och -skolor i Vasa. 

Deltagaravgiften kommer att vara ca 50 €. Därför vill vi samtidigt påminna om att
det går att ansöka om finansiering för fortbildning från flera olika stiftelser, t.ex.

Sprid gärna informationen om evenemanget till alla lärare som arbetar i språkbad
– från småbarnspedagogiken till slutet av den grundläggande utbildningen – och
andra som är intresserade av undervisning på två språk. Vi informerar mer om
evenemanget senare. 

Anmälan senast 14.2.2020! Se: https://www.abo.fi/sprakbadslarardagar2020/

 

Vid frågor, kontakta

  • Carina Österåker (carina.osteraker@abo.fi)(praktiska arrangemang)
  • Siv Björklund (siv.bjorklund@abo.fi) (innehåll)

Åbo Akademi // Strandgatan 2, FI 65100 VASA // Tel. +358 2 215 31 // abo.fi

******************************************************************************* 

”Kielenomaksumisesta kielitietoisuuteen”
Kansalliset kielikylpyopettajapäivät Vaasassa 18.–19.3.2020

Elinikäisen oppimisen keskuksella ja kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen
tiedekunnalla Åbo Akademissa on ilo ilmoittaa, että perinteiset kielikylpy-
opettajapäivät järjestetään Academillissa Vaasassa 18.–19.3.2020. Päivät alkavat
klo 12 keskiviikkona ja päättyvät noin klo 15 torstaina. Ohjelmaan sisältyy sekä
ulkomaalaisten että suomalaisten luennoitsijoiden pitämiä luentoja, useita eri
työpajoja sekä vierailuja kielikylpypäiväkoteihin ja -kouluihin Vaasassa.

Osallistumismaksu tulee olemaan noin 50 €. Siksi haluamme samalla muistuttaa,
että rahoitusta täydennyskoulutuksiin voi hakea monilta säätiöiltä, esim.:

Välittäkää mielellään tietoa tapahtumasta kaikille kielikylvyssä työskenteleville
opettajille – varhaiskasvatuksesta yläkouluun – sekä muille kaksikielisestä
opetuksesta kiinnostuneille. Tiedotamme lisää tapahtumasta myöhemmin. 

Päivitys: Ilmoittautuminen kielikylpyopettajapäiville on nyt avattu! Viimeinen ilmoittautumispäivä on 14.2.2020. Lisätietoja ohjelmasta ja ilmoittautumisesta tämän linkin kautta: https://www.abo.fi/fi/kielikylpyopettajapaivat2020/

 

Kysymyksiin vastaavat

  • Carina Österåker (carina.osteraker@abo.fi) (käytännön järjestelyt)
  • Siv Björklund (siv.bjorklund@abo.fi) (sisältö)

Åbo Akademi // Strandgatan 2, FI 65100 VASA // Tel. +358 2 215 31 // abo.fi

 

Tiedote pdf-muodossa