Sujuvuutta suulliseen kielitaitoon – maksuton täydennyskoulutus kieltenopettajille: ilmoittaudu 16.9.2022 mennessä

UTU1

Sujuvuutta suulliseen kielitaitoon – maksuton täydennyskoulutus kieltenopettajille

Turun yliopiston Kieli- ja käännöstieteiden laitos järjestää lukuvuonna 2022–2023 viiden viikonlopun täydennyskoulutuskokonaisuuden, jonka aiheina ovat suullisen kielitaidon opettaminen ja arviointi. Lokakuussa käynnistyvä koulutus on suunnattu ensisijaisesti lukion kieltenopettajille mutta soveltuu myös muilla koulutusasteilla työskenteleville. Opetushallituksen rahoittama koulutus on kohderyhmään kuuluville osallistujille maksuton.

Koulutuskokonaisuus (yhteensä 6 opintopistettä) muodostuu

  • luennoista (viitenä perjantai-iltana klo 17–20)
  • työpajoista (viitenä lauantaina klo 9–14)
  • luentoihin ja työpajoihin liittyvistä ennakkotehtävistä sekä
  • omaan työhön sidotusta kehittämisprojektista.

Koulutuksen luento-osuudet on mahdollista suorittaa etäyhteyden välityksellä, mutta työpajoihin osallistuminen edellyttää läsnäoloa Turussa. Osallistujat voivat kuitenkin suorittaa myös pelkät luento-osuudet ennakkotehtävineen (2 opintopistettä).

Täydennyskoulutus sisältää yhteensä viisi koulutusjaksoa, joiden ajankohdat ovat seuraavat:

  1. Suullisen kielitaidon sujuvuus (7.–8.10.2022)
  2. Ääntäminen osana suullista kielitaitoa (18.–19.11.2022)
  3. Digitaalisuus ja vuorovaikutus suullisen kielitaidon opetuksessa (20.–21.1.2023)
  4. Yksilölliset erot suullisessa kielitaidossa 1: kognitiiviset prosessit (24.–25.3.2023)
  5. Yksilölliset erot suullisessa kielitaidossa 2: tunteet, asenteet ja strategiat (21.–22.4.2023)

Osittain kielikohtaisesti (englanti, espanja, ranska, ruotsi, S2) järjestetyissä työpajoissa osallistujat saavat mahdollisuuden vahvistaa myös omaa suullista kielitaitoaan.

Kieltenopettaja! Tutustu koulutukseen tarkemmin Sujuvuutta suulliseen kielitaitoon -hankkeen verkkosivuilla ja ilmoittaudu mukaan viimeistään perjantaina 16.9.2022.

Tutustu koulutukseen

Ilmoittaudu

OPH_rahoittaa