Suomi toisena kielenä ja kielitietoisuus -verkkokurssi (Tampereen kesäyliopisto)

Tampereen kesäyliopisto järjestää Suomi toisena kielenä ja kielitietoisuus -verkkokurssin, joka on OPH:n rahoittama ja osallistujille ilmainen koulutus. Koulutus tarjoaa tietoa ja taitoa monikielisten lasten ja nuorten opettamiseen sekä kielellisen moninaisuuden kohtaamiseen. Se tarjoaa työvälineitä, joiden avulla kaikkien lasten ja nuorten on mahdollista tulla osallisiksi varhaiskasvatuksessa ja koulussa annettavaa opetusta. Kielitietoisella varhaiskasvatuksella ja opetuksella kehitetään sekä suomen kielen että oman äidinkielen osaamista.

Koulutus järjestetään 1.9.–30.11.2018. 

Ilmoittaudu koulutukseen 31.8.2018 mennessä!

Yllä olevan tekstin lähde, ilmoittautuminen ja lisätietoja: https://tampereenkesayliopisto.fi/koulutus/suomi-toisena-kielena-ja-kielitietoisuus-verkkokurssi/