Syksyn 2023 SuSuKi (Sujuvuutta suulliseen kielitaitoon) -täydennyskoulutus kieltenopettajille 7.9. alkaen

Turun yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitoksen Sujuvuutta suulliseen kielitaitoon -täydennyskoulutus kieltenopettajille saa jatkoa syksyllä 2023. Syksyn täydennyskoulutuskokonaisuus koostuu kolmesta etäyhteyksin (Zoom) toteutettavasta koulutuskerrasta:

 

  1. Suullisen kielitaidon sujuvuus (to 7.9.2023 klo 16.00-19.00)
  2. Ääntäminen osana suullista kielitaitoa (ti 10.10.2023 klo 16.00-19.00)
  3. Yksilölliset erot suullisessa kielitaidossa (ke 8.11.2023 klo 16.00-19.00)

 

Jokaiseen koulutuskertaan liittyy lyhyt ennakkotehtävä. Koulutuksen suorittamisesta saa todistuksen, jossa kuvataan suorituksen laajuus opintopisteissä (1 op). Koulutukseen voi osallistua syys- ja kevätlukukauden 2022-2023 aikana suppeamman SuSuKi-kokonaisuuden suorittaneet sekä kaikki aiheesta kiinnostuneet kieltenopettajat eri koulutusasteilta. Täydennyskoulutus on Opetushallituksen rahoittama ja näin ollen kohderyhmään kuuluville osallistujille maksuton.

Ilmoittautuminen koulutukseen on nyt auki ja päättyy 4.9.2023. 

Lisätietoja koulutuksesta antaa projektitutkija Meri Pulkkinen (mppulk@utu.fi). Koulutusten ohjelma sekä ilmoittautuminen löytyvät osoitteesta https://sites.utu.fi/susuki/