Tervetuloa kurssille / Välkommen på kursen Introduktion till språkbad

Tuleeko kielikylpyopetukseenne uutta henkilökuntaa? Tervetuloa kurssille Introduktion till språkbad!

Kurssin järjestää Vaasan yliopiston Kielikylvyn ja monikielisyyden keskus syksyllä 2014. Kurssi toteutetaan monimuoto-opetuksena, johon sisältyy mm. verkkoluentoja, itsenäistä työskentelyä, luokkahuonevierailuja sekä lähiopetusta. Osallistuminen edellyttää toimivan verkkoyhteyden (opetuksessa hyödynnetään Moodle-oppimisalustaa).

Lisätietoa kurssista

Ilmoittautuminen (viimeistään 5.9.)

*****

Får ni ny personal till språkbadsundervisningen? Välkommen på kursen Introduktion till språkbad!

Kursen ordnas av Centret för språkbad och flerspråkighet vid Vasa universitet hösten 2014. Kursen ordnas som flerformsundervisning och innehåller bl.a. nätföreläsningar, självständigt arbete, klassrumsbesök och ett närstudietillfälle. Deltagande kräver fungerande nätförbindelse (vi använder lärplattformen Moodle).

Mer information om kursen

Anmälning (senast 5.9.)