Tulossa: Kielenopetus muutoksessa -täydennyskoulutus Tampereen yliopistossa

Kielenopetus muutoksessa on yläkoulun ja lukion kieltenopettajille tarkoitettu täydennyskoulutuskokonaisuus, jonka toteutuksesta vastaa Tampereen yliopiston Viestintätieteiden tiedekunta.

Miten kielenkäytön tavat muuttuvat? Miten mediamaailman muutos vaikuttaa kielenopetuksen käytänteisiin, metodeihin ja sisältöihin? Miten opetusteknologiaa hyödynnetään pedagogisesti järkevällä tavalla? Mitä uusia puheenaiheita tai ilmiöitä kohdemaan kulttuurissa on? Miten niitä voidaan käsitellä opetuksessa?

Koulutuksen tavoitteena on antaa konkreettisia työkaluja opetukseen ja tarjota lisäksi pedagogista pohdiskelua, itse tekemistä ja kokeilemista sekä tutkimustietoa, jota vasten omia kokemuksiaan voi peilata.

8 op:n laajuinen kokonaisuus koostuu nykykulttuuria, kielenopetuksen uusia menetelmiä ja opetusteknologiaa käsittelevistä jaksoista. Opetusteknologiaa lähestytään kielen oppimisen näkökulmasta: miten kieltä opitaan ja miten teknologia voi auttaa siinä? Nykykulttuuriosiossa laajennetaan näkökulmaa kielenkäytön ja kulttuurin muutoksiin. Tavoitteena on päivittää tietämystä kohdemaan kulttuurista: mitä uusia ilmiöitä kohdemaan kulttuurissa on ja miten niitä voidaan käsitellä opetuksessa? Kohdekielisessä ryhmässä pääsee samalla vetreyttämään omaa kielitaitoa.

Opetus toteutetaan monimuoto-opetuksena, jossa hyödynnetään digitaalisia oppimisympäristöjä. Lähiopetusta täydentävät verkkoistunnot järjestetään iltaisin tai viikonloppuisin osallistujien valitsemina aikoina, ja osallistujat pääsevät vaikuttamaan myös teemojen valintaan.

Lähikoulutusjaksot

17.–18.11.2017, 8.–9.12.2017, 19.–20.1.2018 ja 9.–10.3.2018; avauspäivänä klo 17–20, muina päivinä klo 9–16

Paikka

Tampereen yliopisto

Hinta

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa ja osallistujille maksutonta. Osallistujat vastaavat itse matka- ja majoitusjärjestelyistään ja -kustannuksistaan.

Lisätiedot

Katso lisätietoja täältä.