Tulossa: Varhaista kielenoppimista kaikkialla – miksi ja miten -täydennyskoulutuksen opettajille

 

Jyväskylän yliopiston Kielikampus aloittaa syksyllä 2017 Varhaista kielenoppimista kaikkialla – miksi ja miten -täydennyskoulutuksen opettajille. Hanke on osa valtion kärkihanketta, joka tukee kielenoppimisen varhentamista. Hanke kestää vuoden 2018 loppuun.

Kielikampuksen toimijoista mukana ovat kieli- ja viestintätieteiden laitoksen kieliaineet, kielikeskus, soveltavan kielentutkimuksen keskus (Kieliverkosto) ja opettajankoulutuslaitoksen kielipedagogiikka. Kouluttajat tulevat Kielikampukselta ja koulutus jalkautuu Jyväskylän lisäksi ympäri Suomen kuudelle paikkakunnalle.

Koulutus jatkaa Kielikampuksen työtä uudenlaisten kielikäsitysten ja kielenoppimisen ajatusten parissa. Kielet eivät ole omissa lokeroissaan vaan kielet ja kielelliset ilmiöt ovat rinnakkaisia ja lomittaisia, ja monikielisyys on kaikkien meidän arkipäiväämme. Kieli ja sen oppiminen eivät ole kirjassa, vaan ihmisten jokapäiväisessä toiminnassa ja kielen käytössä.

Kielenoppimisen varhentamista tukemalla kasvatetaan kielitietoisia ja sitä kautta kielitaitoisia oppijoita, ja Kielikampuksen uusi täydennyskoulutus tuo tähän vaativaan tehtävään opettajille eväitä.

Lisätiedot:

Lisätietoja tulossa elo-syyskuussa 2017.

Lue koulutuksesta lisää täältä.