Uppsala universitet erbjuder gratis webbinarier till språklärare / Uppsalan yliopisto tarjoaa ilmaisia webinaareja kieltenopettajille

Uppsala universitetets Institution för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier erbjuder webbinarier till språklärare i hela Norden. Målgruppen är språklärare i hela Norden, på alla utbildningsnivån. Utbildningar organiseras oftast på undervisningsspråk, typ franska, tyska eller engelska, och ibland på svenska / skandinaviska.

______________________________________

Uppsalan yliopiston pedagogiikan, didaktiikan ja koulutuksen keskus tarjoaa ilmaisia webinaareja, jotka ovat avoimia opettajille kaikissa Pohjoismaissa. Kohderyhmänä ovat kieltenopettajat riippumatta siitä millä koulutustasolla kieltä opettaa. Valitettavasti Uppsalan yliopiston nettisivut ovat vain ruotsin kielellä, mutta koulutusten kieli on yleensä opetuskieli, esimerkiksi ranska, saksa tai englanti.

_______________________________________

Till exempel, i juni 2023 organiseras:

Fransklärarcafé - Un cercle de conversation en ligne

Konversationcirkel på franska för fransklärare.

  • Datum: –17.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Nicolas Manuguerra

fransklärarcafe

Neue Ideen und mehr Deutsch im Deutschunterricht

Webbinarium för lärare i tyska i grundskola, gymnasium eller vuxenutbildning.

  • Datum: –16.00
  • Plats: Digitalt via e-mötestjänsten Zoom. Länk till Zoom skickas ut ca en vecka före seminariet.
  • Föreläsare: Maria Håkansson Ramberg, m.fl.

deutsch

 

Alla seminarier, lärardagar, bokcirkel och webbinarier hittas på Upssala universitets webbsida här: https://www.edu.uu.se/fba/seminarier--larardagar--webbinarier-med-mera/

_______________________________________

Seminaarit löytyvät koulutuskalenterista Uppsalan yliopiston sivuilta (ruotsiksi): https://www.edu.uu.se/fba/seminarier--larardagar--webbinarier-med-mera/