Uudistuva venäjän opetus 10 op, Helsinki ja Joensuu

Ilmoittautuminen Opetushallituksen rahoittamaan Uudistuva venäjän opetus –koulutukseen on käynnistynyt. Ilmoittautuminen päättyy 14.9.2018.

Miten innostaa oppilaita venäjän opiskeluun? Miten huomioida kielitaidoltaan eri tasoiset oppilaat ryhmässä? Onko some-venäjä tuttua? Kaipaatko ideoita digitaalisten sovellusten hyödyntämiseen kielenopetuksessa?

Uusi koulutusohjelmamme tutustuttaa kielikasvatuksen ja kielipedagogiikan ajankohtaisiin suuntauksiin ja työtapoihin, nykyvenäjän opetukseen, oppilaiden motivointiin sekä digitaalisten oppimisympäristöjen ja aineistojen käyttöön ja laadintaan. Koulutuksella edistetään kokeilu- ja jakamiskulttuuria (try and share!) opetuksen alalla. Osallistujat oppivat hyödyntämään moderneja sosiaalisen oppimisen opetuskäytänteitä ja saavat pedagogisia valmiuksia kehittää opetusta niin, että oppilaat voivat käyttää opiskelussa erilaisia teknologioita, medioita sekä oppimis- ja virtuaaliympäristöjä. Kouluttajina toimivat alansa johtavat asiantuntijat Itä-Suomen, Helsingin ja Jyväskylän yliopistoista. Lisäksi kokeneet opettajat kertovat venäjän opetuksen hyvistä käytännöistä. Kouluttajilla on taustanaan sekä käytännön tuntemusta että tieteellistä tutkimusta. Osa koulutusta ovat osallistujien itse toteuttamat teemaan liittyvät kokeilut omissa kouluissa.

 

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu venäjän kielen opettajille, jotka työskentelevät perusasteella, lukiossa, ammatillisessa peruskoulutuksessa tai vapaan sivistystyön piirissä.

 

Kesto, laajuus ja rakenne

Koulutus käynnistyy lokakuussa 2018 ja päättyy syyskuussa 2019. Koulutus toteutetaan kolmena kokonaisuutena, joissa lähipäiviä on yhteensä 10. Koulutukset järjestetään Helsingissä ja Joensuussa hyödyntäen videoneuvottelutekniikkaa. Tarvittaessa järjestetään mahdollisuus osallistua koulutuksiin etäyhteydellä. Lisäksi osa opetuksesta ja ohjauksesta toteutetaan verkossa. Koulutukseen sisältyy etätehtäviä ja opetuskokeiluja sekä näiden raportointia. Osallistujat saavat tukea ja ohjausta koko koulutuksen ajan.

 

KOULUTUSOSIOT

Kielipedagogiikan ajankohtaiset suuntaukset ja työtavat (3 op)

  • 4.–5.10. ja 8.11.2018
  • Perehdymme uusimpiin kielikasvatuksen ja kielipedagogiikan suuntauksiin ja menetelmiin. Käsiteltäviä teemoja ovat mm. Content and Language Integrated Learning (CLIL), toiminallinen kielenopetus ja kielisuihkutus. Etsimme myös ratkaisuja eri taustoista tulevien kielenoppijoiden opettamiseen.

 

Ideoita arkeen – teknologia, uudet mediat ja digitaaliset oppimateriaalit venäjän kielen opetuksessa (4 op)

  • 24.–25.1. ja 7.–8.2.2019
  • Opimme hyödyntämään digitaalisten oppimisympäristöjen ja teknologian tuomia mahdollisuuksia ja uusia medioita omassa opetustyössä sekä tuottamaan ja laatimaan oppimateriaaleja näitä hyödyntäen. Tutustumme sähköisiin oppimisympäristöihin ja –alustoihin, digipeleihin, sovelluksiin ja muihin oppimateriaaleihin sekä kokeiluihin, joita on toteutettu onnistuneesti venäjän opetuksessa eri kouluasteilla.

 

Nykyvenäjä opetuksessa ja kielitaidon arviointi (3 op)

  • 3.4.2019, 12.–13.9.2019
  • Perehdymme nykyvenäjän trendeihin ja vahvistamme opetettavan aineen hallintaa. Käsiteltäviä teemoja ovat mm. some–kulttuuri ja lasten- ja nuorten siellä käyttämä venäjä sekä muut nykykulttuurin ilmiöt. Pohdimme yhdessä arviointia vieraissa kielissä sekä jaamme vinkkejä opettamiseen ja motivointiin.

 

Hinta, osallistujamäärä

Koulutukset toteutetaan Opetushallituksen erityisavustuksella. Opetus ja materiaalit ovat osallistujille maksuttomia. Muista kuluista osallistujat vastaavat itse.

 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

http://www.uef.fi/web/aducate/tuotekortti/-/asset_publisher/uraF5khL69ue/content/uudistuva-venajan-opetus-10-op

 

Yhteystiedot

Koulutusjohtaja Sanna Iskanius

sanna.iskanius(at)uef.fi

050 382 3801

 

Itä-Suomen yliopisto

Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate

PL 111, 80101 JOENSUU

www.aducate.fi