Uusi kielikylvyn maisteriohjelma alkaa syksyllä Vaasan yliopistossa

Vaasan yliopiston filosofisessa tiedekunnassa alkaa syksyllä ruotsin kielen ja kielikylvyn maisteriohjelma. Ensimmäistä kertaa toteutettava koulutusohjelma antaa ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää ruotsin kielen taitoa kaksikielisessä ympäristössä ja erikoistua samalla monikielisyyteen ja kielikylpyyn.

Maisteriohjelma palvelee koko Suomea kouluttamalla ruotsin kielen, monikielisyyden ja erityisesti ruotsin kielen kielikylvyn asiantuntijoita sekä yksityiselle että julkiselle sektorille. Ohjelmasta valmistuu filosofian maisteriksi.

Koulutusohjelma koostuu ruotsin kielen, monikielisyyden ja kielikylvyn teorian ja käytännön opinnoista. Kaikki opetus tapahtuu ruotsiksi, joten opiskelijan omat ruotsin kielen valmiudet kehittyvät sekä ruotsin kielen että monikielisyyden ja kielikylvyn opintojen avulla.

Koko ohjelman laajuus on 120 opintopistettä, ja se on suunniteltu mahdolliseksi toteuttaa kahdessa vuodessa. Opinnot kostuvat lähiopetusjaksoista, joiden välillä opiskellaan itsenäisesti etäopiskeluna. Vaasan kaupungin kielikylpy-yksiköiden kanssa tehdään yhteistyötä kielikylvyn käytäntöä käsittelevillä kursseilla.

Ohjelmasta vastaa yliopiston pohjoismaisten kielten yksikkö, jossa on tutkittu kaksi- ja monikielisyyttä 1970-luvun lopulta lähtien.

Opiskelijavalinta tapahtuu erillisvalintana, joten ohjelma ei ole mukana parhaillaan käynnissä olevassa yliopistojen yhteishaussa. Hakuaika ohjelmaan päättyy perjantaina 10. kesäkuuta 2011 klo 16.15. Ohjelmaan valitaan enintään 20 opiskelijaa.

Ks. http://www.uwasa.fi/ajankohtaista/uutisia/uusi_kielikylvyn_maisteriohjelma_alkaa_syksylla/