Varhaiskasvatusta kieli- ja kulttuuritietoisesti, 1–15 op (Turun yliopisto)

  • Haku 15.12.2018 - 15.1.2019
  • Ks. hakulomake, valintaperusteet, opetussuunitelma sekä alustava aikataulu Turun yliopiston sivuilta

Kevään 2019 avoimet seminaarit

  • Lauantai 2.2.2019 klo 9.30 - 15.30 Monikielisyys
  • Lauantai 2.3.2019 klo 9.30 - 15.30 Kielitietoinen varhaiskasvatus
  • Perjantai 5.4.2019 klo 15.15 - 19.30 Kulttuurisesti vastuullinen varhaiskasvatus
  • Lauantai 6.4.2019 klo 9.30 - 15.30 Kulttuurisesti vastuullinen varhaiskasvatus
 
Varhaiskasvatusta kieli- ja kulttuuritietoisesti -opintojen laajuus on 1–15 op. Opintojen tavoitteena on, että opiskelijalla on monipuolinen ymmärrys kielellisesti ja kulttuurisesti moninaisessa varhaiskasvatusyhteisössä toimimisesta, monikielisen lapsen kielen kehittymisestä ja kielitaidon arvioinnista, äidinkielen merkityksestä osana lapsen kasvua ja kehitystä sekä kulttuurien merkityksestä identiteetin muodostumisessa. 

Varhaiskasvatusta kieli- ja kulttuuritietoisesti opinnot on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat nyt tai tulevaisuudessa työssään tekemisissä alle kouluikäisten lasten kanssa. 

Opinnot järjestetään opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella ja ovat osallistujille maksuttomia. Osa opetuksesta saattaa olla englanniksi. 
 
Opintojen yhteydessä järjestettäviin, laajalle yleisölle suunnattuihin avoimiin seminaaripäiviin voi ilmoittautua suorittamatta opintopisteitä. Seminaareista tiedotetaan erikseen ja niihin järjestetään erillinen ilmoittautuminen.