Varhaista kielenoppimista kaikkialla – täydennyskoulutus Jyväskylässä 2017–2018

Jyväskylän yliopiston Kielikampus järjestää Varhaista kielenoppimista kaikkialla – miksi ja miten täydennyskoulutuksen varhaisen kielenoppimisen parissa toimiville. Hankkeen rahoittaa Opetushallitus ja se on osa valtion kärkihanketta, joka tukee kielenoppimisen varhentamista.

Kielenoppimisen varhentamista tukeva koulutus antaa työkaluja kasvattaa kielitietoisia ja sitä kautta kielitaitoisia oppijoita. Käytännön työtapojen lisäksi koulutus tarjoaa tiiviin ja tutkimukseen perustuvan taustoituksen

  •  uusista kielikäsityksistä,
  • monikielisyydestä,
  • monimediaisista ympäristöistä sekä
  • kielitietoisesta, tutkivasta oppimisesta.

Kouluttajat tulevat Kielikampukselta ja mukana ovat Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen kieliaineet, Kielikeskus, Soveltavan kielentutkimuksen keskus (Kieliverkosto) ja Opettajankoulutuslaitoksen kielipedagogiikka.

Koulutuksessa on kaksi haaraa:

  • Laajempi, Jyväskylässä tapahtuva neljän kerran lähijaksokokonaisuus: Kielenoppimisen varhentamisen pedagogiikkaa lähestytään pysäkkityöskentelyn avulla. Koulutuksessa on neljä pysäkkiä, ja se kestää yhden lukuvuoden.  Siihen kuuluu 4 lähikoulutusjaksoa Jyväskylässä (pe 17–20, la 9–14).
  • Neljälle paikkakunnalle (Turku, Kuopio, Rovaniemi, Joensuu) jalkautuva tiiviimpi koulutuskerta, joka järjestetään yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa kevälukukaudella 2018. Koulutuskerralla (pe 17–20, la 9–14) kiteytetään koulutuksen ydin paikallisten tarpeiden mukaan. Kielikampuksen tutkijan työparina on paikallinen opettaja/opetushallinnon vaikuttaja.

Ilmoittautuminen Jyväskylän koulutukseen on 21.8.–3.9.2017, muiden paikkakuntien koulutuksiin myöhemmin syksyllä.

Tarkemmat ajat ja lisätietoa:
www.jyu.fi/kielenoppimista-kaikkialla