Vauhtia ja virikkeitä varhennettuun kielenopetukseen -täydennyskoulutus lv 2019-2020 (Turun yliopisto)

Kielen varhentaja, tervetuloa koulutukseen! 

Vauhtia ja virikkeitä varhennettuun kielenopetukseen on Turun yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitoksen hanke, joka tarjoaa täydennyskoulutusta kieltä varhentaville luokan- ja aineenopettajille. Koulutus koostuu luennoista, kielikohtaisesta koulutuksesta sekä oman opetuksen kehittämishankkeen laatimisesta.

Täydennyskoulutuksessa perehdytään varhaisen kielenoppimisen, oppisisältöjen, oppilaan osaamisen arvioinnin, suullisen kielitaidon ja ääntämisen, kielellisen ja kulttuurisen moninaisuuden sekä toiminnallisten menetelmien ja kaksikielisen pedagogiikkaan teoreettisiin viitekehyksiin. Kielikohtaisessa koulutuksessa painotus on käytännön opetuksessa. Oman opetuksen kehittämishankkeen laatimisessa yhdistyy koulutuksessa saatujen oppien kertaus ja käyttöönotto sekä oman opetuksen suunnittelu.

Luennoitsijoina toimivat kieli- ja käännöstieteiden laitoksen kielen oppimiseen ja opetukseen erikoistuneet tutkijat (Pekka Lintunen, Minna Maijala, Maarit Mutta, Katja Mäntylä ja Outi Veivo). Kielikohtaisen koulutuksen kouluttajat ovat kieliä opettaneita ja varhentaneita luokan- ja aineenopettajia. Luennot tarjotaan seurattaviksi myös verkkovälitteisesti webinaareina. Luentosarjan aloittaa 5.10. englannin kielen professori Katja Mäntylä aiheella ”Varhainen kielenoppiminen ja kielitietoisuus”.

Lisätietoa koulutuksesta, aikataulusta ja sisällöstä hankkeen blogista: https://blogit.utu.fi/vauhtiajavirikkeita/

Linkki ilmoittautumislomakkeeseen: https://link.webropolsurveys.com/S/4EC8A67799F76F0E

Koulutus on maksuton. Opetushallitus rahoittaa hanketta.

Lisätietoja:

Henrik Hurme

tutkimusavustaja

Vauhtia ja virikkeitä varhennettuun kielenopetukseen-hanke

Kieli- ja käännöstieteiden laitos, Turun yliopisto

henrik.o.hurme(at)utu.fi