Vuoro - arviointivuorovaikutuksen koulutus tulossa lukuvuonna 23-24

VUORO on Opetushallituksen rahoittama ja Jyväskylän yliopiston opettajankoululaitoksen yhdessä AVIn kanssa järjestämä opettajien täydennyskoulutus, joka toteutetaan lukuvuoden 2023-2024 aikana.

Mikä VUOROssa on erityistä?

  • Koulutus keskittyy oppimista edistävään arviointiin ja vuorovaikutukseen.
  • Koulutus on osallistava. Asiantuntijat antavat ajateltavaa, mutta pääpaino on keskustelussa työkavereiden kanssa.
  • Etäkoulutukseen osallistutaan ryhmän kanssa.

Koulutuksessa on kolme teemaa

Vuoro on tutkimukseen perustuva koulutus, jossa keskitytään arviointivuorovaikutukseen opettajan omassa työssä.

Koulutuksessa opettajan työtä tarkastellaan kolmen oppimista tutkitusti edistävän tekijän kautta:
  1. Myönteinen ilmapiiri ja opettajan sensitiivisyys
  2. Palaute
  3. Dialogisuus
Palaute ja dialogisuus ovat arviointivuorovaikutuksen keskeisiä rakennusosia ja myönteinen ilmapiiri luo niille perustan.
 
Lisää tietoa koulutuksen peda.net sivustolla.