Yhteisloikka varhaislapsuuden kielellisten taitojen ja identiteettien ytimeen (Turun ja Jyväskylän yliopistot)

LoikkaTurun yliopiston opettajankoulutuslaitos ja Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitos järjestävät varhaiskasvatuksen opettajille täydennyskoulutusta osana Osaamisen yhteisloikka -hanketta. Yhteisloikka varhaislapsuuden kielellisten taitojen ja identiteettien ytimeen (15 op) -täydennyskoulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, ja koulutukseen kuuluvat lähipäivät pidetään samanaikaisesti Turun ja Jyväskylän yliopistoissa.

Koulutuksen tavoitteet ja kohderyhmä

Tavoitteena on syventää opettajien osaamista lasten kielellisten taitojen kehittymisestä ja erilaisten identiteettien tukemisen
merkityksestä osana laaja-alaista osaamista. Lisäksi perehdytään kielitietoiseen pedagogiikkaan varhaiskasvatuksen monikielisissä toimintaympäristöissä. Koulutus tarjoaa välineitä varhaiskasvatusyhteisön ja toimintakulttuurin kehittymiseen, moniammatilliseen oppimiseen ja vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Koulutukseen valitaan 80 lastentarhanopettajan tai varhaiskasvatuksen opettajan nimikkeellä työskentelevää ammattilaista. Suosittelemme, että koulutukseen osallistuisi mahdollisuuksien mukaan useampi opettaja samasta päiväkodista.

Koulutuksen kesto

Koulutus alkaa tammikuussa 2019. Monimuoto-opetuksena järjestettävä täydennyskoulutus sisältää kolme 5 opintopisteen opintojaksoa ja se kestää 1,5 vuotta.

Opintojaksot muodostavat ammatillisen osaamisen kehittymisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden. Koulutus toteutetaan työnantajan suostumuksella työajalla ja se kytkeytyy osaksi kasvattajatiimien ja lapsiryhmien toimintaa.

Koulutukseen osallistuminen on osallistujalle maksutonta.

Ilmoittautuminen

Koulutukseen ilmoittaudutaan verkon kautta 28.11.–14.12.2018

Turun yliopisto:
https://link.webropolsurveys.com/S/44BA72AC134E443C

Jyväskylän yliopisto:
https://link.webropolsurveys.com/S/4B86140497D609FA

Lisätietoja

Koulutuksen esite (pdf)

Osaamisen yhteisloikka – hankkeen projektikoordinaattorit:

  • Anitta Melasalmi Turun yliopistosta (anitta.melasalmi@utu.fi p. +3585045223183)
  • Ursula Nystedt Jyväskylän yliopistosta (uranmany@jyu.fi p. +358408053358)

Opinnoista saa tietoa myös hankkeen verkkosivuilla www.osaamisenyhteisloikka.fi tammikuussa 2019.