20 vuotta yleisiä kielitutkintoja – jo 80 000 osallistujaa

20 vuotta yleisiä kielitutkintoja – jo 80 000 osallistujaa

Yleisten kielitutkintojen kehittämistyöstä vastaavat yhdessä Opetushallitus ja Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskus. Toiminta on vahvasti yhteydessä tutkimukseen, joka on nivoutunut yhteen tutkintojen kehittämisen kanssa koko järjestelmän olemassaolon ajan. Tutkinnot ovat vakiinnuttaneet paikkansa suomalaisessa kielitaidon arvioinnissa nyt jo 20 vuoden aikana. Tutkimusperustaisella toiminnalla on ollut merkitystä kielitaidon arviointitietämyksen ja opettajien arviointiosaamisen lisääntymiseen Suomessa.

Yleiset kielitutkinnot on tarkoitettu aikuisille, jotka haluavat testata toiminnallista ja viestinnällistä yleiskielitaitoaan. Niiden avulla kuka tahansa voi osoittaa kielitaitonsa yhdeksässä eri kielessä, englanti, espanja, italia, pohjoissaame, ranska, ruotsi, saksa, suomi ja venäjä, kolmella eri tutkintotasolla. Kaikissa tutkinnoissa on neljä osakoetta, tekstin ja puheen ymmärtäminen, kirjoittaminen ja puhuminen. Osallistujat saavat jokaisesta osakokeesta erillisen taitotasoarvion. Arviot annetaan kuusiportaisen asteikon avulla, joka on yhteismitallinen vastaavan yleiseurooppalaisen taitotasoasteikon kanssa.

Tutkintojärjestelmää koskeva lainsäädäntö tuli voimaan vuonna 1994. Kahdenkymmenen toimintavuoden aikana tutkintoon on osallistunut yli 80 000 henkilöä. Osallistujamäärää on lisännyt se, että vuonna 2003 voimaan astuneen kansalaisuuslain edellyttämän kielitaitovaatimuksen voi osoittaa Yleisten kielitutkintojen todistuksella. Kansalaisuuden lisäksi virallista todistusta tarvitaan usein myös työperäisten syiden vuoksi, mm. työnhakuun ja kielitaidon osoittamiseen työnantajalle.

Raportti Yleiset kielitutkinnot 20 vuotta julkaistiin 10.10.2014 Yleisten kielitutkintojen juhlaseminaarissa Helsingissä. Raportti on luettavissa verkossa www.oph.fi/julkaisut/2014/yleiset_kielitutkinnot_20_vuotta

Lisätietoja:

OPH, Opetusneuvos Tarja Leblay, puh. 029 533 1125
Soveltavan kielentutkimuksen keskus, tutkimuskoordinaattori Sari Ahola, puh. 040 805 3009, sari.ahola@jyu.fi

Tiedote JY:n sivuilla