Kielikylpytoiminnan laajentamisavustukset haettavana

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote (12.2.2015):

Kielikylpytoiminnan laajentamisavustukset haettavana

Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi kielikylpytoiminnan ja muun kaksikielisen toiminnan laajentamiseen tarkoitetut valtion erityisavustukset. Esi- ja perusopetuksen järjestäjät ja kuntien päivähoidosta vastaavat tahot voivat hakea avustusta 16.3. mennessä.

Pääministeri Alexander Stubbin hallitusohjelman mukaan kielikylpykoulutusta laajennetaan koko Suomen alueella. Valtion vuoden 2015 talousarviossa tarkoitukseen on varattu kolme miljoonaa euroa. Myönnettävillä avustuksilla laajennetaan kotimaisten kielten kielikylpytoimintaa, muiden kielten kaksikielistä opetusta sekä kielirikasteista opetusta vuosina 2015–2016.

Kotimaisten kielten varhaisella täydellä kielikylvyllä tarkoitetaan varhaisintaan kolmevuotiaana ja viimeistään esiopetuksesta alkavaa ja perusopetuksen loppuun kestävää ohjelmaa, jossa osa opetuksesta järjestetään koulun varsinaisella opetuskielellä ja osa toisella kotimaisella kielellä tai saamen kielellä. Kaksikielistä opetusta voidaan lisäksi järjestää myös muilla kuin kotimaisilla kielillä tai saamen kielellä.

Kielikylpytoiminnan laajentamisavustusta voidaan käyttää opettajien ja koordinaattoreiden palkkauksesta, tiedottamisesta, suunnittelusta ja markkinoinnista, opetusvälineistä ja oppimateriaaleista, verkostoitumisesta, koulutus- ja suunnittelupäivistä sekä verkko-opetuksena toteutettavasta toiminnasta aiheutuviin kustannuksiinvuosina 2015–2016.

Valtion erityisavustusta voidaan myöntää kunnille, kuntayhtymille ja yksityisille opetuksen järjestäjille, joilla on perusopetuksen järjestämislupa, sekä kuntien päivähoidosta vastaaville tahoille.

Lisätietoja:

opetusneuvos Minna Polvinen, puh. 0295 3 30262, etunimi.sukunimi(at)minedu.fi ylitarkastaja Tiina Kavilo, puh. 0295 3 30149, etunimi.sukunimi(at)minedu.fi

http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/avustukset/kielikylpytoiminta.html

Tiedote OKM:n sivuilla