AFinLA-teeman numero (15) "Kielenoppimista tukeva arviointi" on julkaistu / AFinLA-teema issue 15 "Assessment for supporting language learning has been published

AFinLA-teeman uusin numero (15) "Kielenoppimista tukeva arviointi" on

julkaistu: https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fjournal.fi%2Fafinla%2Fissue%2Fview%2F9173&data=05%7C01%7Cerja.p.kilpelainen%40jyu.fi%7C3435f5086f72413cecc708db3ff2d117%7Ce9662d58caa44bc1b138c8b1acab5a11%7C1%7C0%7C638174084337131439%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5D1tTURX2lpjeOUkJX7Wj306klEKe3HOX8YEzCIr6w4%3D&reserved=0.

Teemanumero sisältää johdantoartikkelin lisäksi 9 vertaisarvioitua, monipuolisesti oppimista tukevaa arviointia käsittelevää artikkelia, ja sen ovat toimittaneet Toni Mäkipää, Raili Hildén ja Ari Huhta.

Uutena käytänteenä tästä teemanumerosta lähtien kaikissa AFinLAn julkaisuissa on myös kunkin artikkelin alussa kirjoittajien artikkelistaan tekemiä nostoja samalla kielellä, jolla artikkelikin on kirjoitettu.

_____

AFinLA-teema issue 15 "Assessment for supporting language learning" has been published: https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fjournal.fi%2Fafinla%2Fissue%2Fview%2F9173&data=05%7C01%7Cerja.p.kilpelainen%40jyu.fi%7C3435f5086f72413cecc708db3ff2d117%7Ce9662d58caa44bc1b138c8b1acab5a11%7C1%7C0%7C638174084337131439%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5D1tTURX2lpjeOUkJX7Wj306klEKe3HOX8YEzCIr6w4%3D&reserved=0.

The theme issue includes 10 articles and it has been edited by Toni Mäkipää, Raili Hildén, and Ari Huhta.

 ***

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA ry.