Avoimet oppimateriaalit opetuksen ja oppimisen tukena - onko aoe.fi jo tuttu?

AVOIMET OPPIMATERIAALIT OPETUKSEN JA OPPIMISEN TUKENA

Avoimet oppimateriaalit ovat vapaasti ja maksutta käytettäviä digitaalisia opetukseen ja oppimiseen suunnattuja aineistoja. Avointen oppimateriaalien kirjastosta (aoe.fi) löydät oppimateriaaleja laajalla aihekirjolla: kielitietoisuudesta opetuksen suunnitteluun, japanin kielestä viittomakieleen, viestintä- ja vuorovaikutustaidoista monilukutaitoon.

Aoe.fi kerää avoimet oppimateriaalit yhteen paikkaan, josta ne ovat helposti löydettävissä ja hyödynnettävissä opetukseen ja oppimiseen. Kirjaston oppimateriaalit palvelevat opettajia ja oppijoita aina varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen ja itseopiskeluun saakka.

 

Mikä Avointen oppimateriaalien kirjasto?

Avointen oppimateriaalien kirjasto (aoe.fi) on opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen sekä CSC – Tieteen tietotekniikan keskuksen yhteinen palvelu avoimien oppimateriaalien löytämiseen, käyttämiseen ja jakamiseen. Oppimateriaaleja tuottavat yksittäiset opettajat, eri organisaatiot sekä hankkeet, jotka rahoitetaan julkisista varoista.

Avointen oppimateriaalien kirjastosta löytyviä materiaaleja voi ladata omalle koneelle, käyttää suoraan kirjastossa tai upottaa oppimisalustoille. Materiaalit voivat olla videoita, äänitiedostoja, pdf:iä, powerpoint-esityksiä, h5p-harjoituksia tai lähes mitä tahansa oppimiseen yleisesti käytettäviä formaatteja. Materiaaleja voi vapaasti hyödyntää ilman kirjautumistarvetta. Materiaalien julkaisu onnistuu kirjautumalla palveluun Haka-, MPASSid- tai Suomi.fi-tunnistautumisella.

 

Mitä Avointen oppimateriaalien kirjasto tarjoaa opetukseen?

  • Monipuoliset digitaaliset opetuksen aineistot, jotka ovat saatavilla ajasta ja paikasta riippumattomasti, myös etäopetuksen avuksi.

  • Selkeät lisenssitiedot, joiden avulla tiedät, että kaikki materiaalit ovat käytettävissä opetukseen - ja miten voit niitä muokata.

  • Alustan oppimateriaalien julkaisemiseen.

  • Mahdollisuuden käyttää oppimateriaaleja upotuslinkkien ja lataamisen avulla myös esimerkiksi oppimisalustoista tai omasta blogistasi.

Materiaalit ovat löydettävissä aoe.fi-osoitteen lisäksi Kansalliskirjaston Finna.fi-hakupalvelun kautta ja muista Finnan avoimia rajapintoja hyödyntävistä lähteistä.

 

Kiinnostaako yhteistyö?

Avointen oppimateriaalien kirjaston koordinaattorit osallistuvat säännöllisesti eri sidosryhmien tapahtumiin, kehittämispäiviin ja tapaamisiin. Ota yhteyttä oppimateriaalivaranto@csc.fi ja kutsu aoe-tiimi kertomaan Avointen oppimateriaalien kirjastosta ja avoimista oppimateriaaleista!

Avointen oppimateriaalien palvelu on OKM:n ja OPH:n yhteispalvelu, jonka kehitystä CSC koordinoi. Palvelu on valtakunnallinen, maksuton ja kaikille koulutusasteille suunnattu.

 

Lisätietoja:

CSC – TIETEEN TIETOTEKNIIKAN KESKUS OY

Keilaranta 14, PL 405, 02101 Espoo, puh. 09 457 2001,

fax 09 457 2302, Y-tunnus 0920632-0, www.csc.fi

 

CSC – IT CENTER FOR SCIENCE LTD.

Keilaranta 14, P.O. BOX 405, FI-02101 Espoo, Finland, Tel. +358 9 457 2001,

Fax +358 9 457 2302, VAT number FI09206320, www.csc.fi

 

Tiedote pdf-muodossa