Avoimet oppimateriaalit opetuksen ja oppimisen tukena_tiedote.pdf