Esiopetuksen laadun arviointiraportti julkaistu 17.8.2012

Koulutuksen arviointineuvoston mediatiedoteesta (17.8.2012):

Esiopetuksen laadussa kirjavuutta

Valtakunnallinen esiopetuksen laadunarviointi osoitti esiopetuksen laadun kirjavuuden. Esiopetuksen laatu on keskimäärin melko hyvää, joskin laatu vaihtelee alueellisesti ja kuntaryhmittäin. Vaihtelua on erityisesti esiopetusta antavien yksiköiden välillä. Esiopetuksen saavutettavuus on korkealla tasolla, sillä lähes kaikki esiopetusikäiset lapset osallistuvat opetukseen. Opettajien muodollisen kelpoisuuden osalta tilanne on hyvä. Vaikka lasten kehitys- ja oppimisedellytysten edistäminen toteutuu verrattain hyvin, on esiopetuksessa vielä kehittämisen kohteita.

Nämä tulokset ilmenevät opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiantoon perustuvasta esiopetuksen laadun arviointiraportista, joka julkistetaan 17.8.2012. Arvioinnin on toteuttanut Koulutuksen arviointineuvosto. Arvioinnissa kerättiin tietoa esiopetuksen eri toimijatahoilta.

– Laatu vaihtelee melkoisesti eri esiopetusyksiköissä. Toisissa opettajat ovat erittäin tietoisia lasten oppimisen haasteista ja toimivat sen mukaisesti. Useimmissa esiopetusryhmissä on käytössä lasten yksilölliset esiopetuksen suunnitelmat tai oppimissuunnitelmat. Kehitettävää ilmenee pedagogiikassa, oppimisympäristöissä, opetusjärjestelyissä, työtavoissa sekä lasten ja huoltajien osallistumisessa esiopetuksen prosesseihin, arviointiryhmän puheenjohtaja, professori Eeva Hujala toteaa.

Esiopetuksen laatua heikentäviä asioita ovat pätevien sijaisten saaminen, suuret ryhmäkoot sekä oppilashuollon palvelujen puutteet. Kehittämisen tarvetta on esiopetuksen laadun ohjausjärjestelmässä, pedagogisessa johtamisessa ja suunnitelmallisessa kehittämisessä.

Arvioinnin mukaan lasten vanhemmat olivat kaikkein tyytyväisimpiä esiopetuksen laatuun, kun taas päiväkotien johtajat ja perusopetuksen rehtorit suhtautuivat laadun eri osa-alueisiin kaikkein kriittisimmin.

Yli 90 % arviontiin osallistuneista esiopettajista sanoi kieli ja vuorovaikutus -sisältöalueen kuuluvan päivittäiseen esiopetukseen. Esiopettajien mukaan lasten kielellinen kehitys on ollut suurinta äänteiden sekä sanojen kuulemisessa ja tunnistamisessa. Vähäisintä kehitys on ollut monipuolisen sanavaraston kartuttamisessa. Esiopetuksessa olevista lapsista lähes puolet osaa lukea.

Lisätietoja

Arviointiryhmän puheenjohtaja, professori Eeva Hujala, puh. 040 5408550, sähköposti eeva.hujala@uta.fi
Arviointiryhmän varapuheenjohtaja, rehtori Hanna Sarakorpi, puh. 040 7020757, sähköposti hanna.sarakorpi@espoo.fi
Erikoissuunnittelija Risto Hietala, puh. 050 428 5292, sähköposti risto.hietala@eval.jyu.fi

Julkaisu

Hujala, E., Backlund-Smulter, T., Koivisto, P., Parkkinen, H., Sarakorpi, H., Suortti, O., Niemelä, T., Kuronen, I., Knubb-Manninen, G., Smeds-Nylund, A-S., Hietala, R. & Korkeakoski, E. 2012. Esiopetuksen laatu. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 61. Jyväskylä.

Koulutuksen arviointineuvoston mediatiedote on kokonaisuudessaan luettavissa täällä.

Julkaisu on saatavissa myös verkosta: http://www.edev.fi/img/portal/1354/julkaisu_61.pdf