Key Data on Teaching Languages at School in Europe 2012 -raportti julkaistu

Euroopan komission lehdistötiedotteesta (20.9.2012):

Lasten vieraiden kielten opetus alkaa Euroopassa yhä varhemmin

Euroopan komission julkaisemasta raportista käy ilmi, että lasten vieraiden kielten opetus alkaa Euroopassa yhä varhemmin, useimmilla oppilailla 6–9 vuoden iässä. Valtaosa maista tai alueista on varhaistanut pakollisen vieraan kielen tuntien aloittamisikää viimeisten 15 vuoden aikana, ja joissakin niistä opetetaan vierasta kieltä jopa ennen kouluikää: esimerkiksi Belgian saksankielinen yhteisö tarjoaa vieraan kielen opetusta jo 3-vuotiaille. Kyseinen vuoden 2012 raportti Euroopan koulujen kieltenopetusta koskevista keskeisistä tiedoista (Key Data on Teaching Languages at School in Europe 2012) vahvistaa sen, että ylivoimaisesti yleisin opetetuista kielistä lähes kaikissa Euroopan maissa on englanti – ranska, espanja, saksa ja venäjä seuraavat kaukana perässä.

Raportista selviää, että yhä useammat oppilaat saavat nykyisin oppivelvollisuuskoulutuksen aikana kahden vieraan kielen opetusta vähintään vuoden ajan. Vuosina 2009–2010 keskimäärin 60,8 prosenttia ylemmän perusasteen koulutuksen piirissä olevista oppilaista osallistui kahden tai useamman vieraan kielen opetukseen; osuus on lisääntynyt 14,1 prosenttia verrattuna vuosiin 2004–2005. Samana ajanjaksona sellaisten alemman perusasteen koulutuksen piirissä olevien oppilaiden, jotka eivät osallistuneet vieraiden kielten opetukseen, osuus väheni 32,5 prosentista 21,8 prosenttiin.

Lähes kaikissa tutkimukseen sisältyneissä 32 maassa (27 jäsenvaltiota, Kroatia, Islanti, Liechtenstein, Norja ja Turkki) opetetuin vieras kieli on englanti, ja tämä suuntaus on vahvistunut huomattavasti vuosista 2004–2005. Toisen asteen koulutuksen piirissä olevista englannin opiskelijoiden osuus on yli 90 prosenttia. Muiden kielten kuin englannin, ranskan, espanjan, saksan ja venäjän opiskelijoiden prosenttiosuus on hyvin pieni (0–5 prosenttia maasta riippuen).

Tiedote kokonaisuudessaan

Raportin keskeiset kohdat

Key Data on Teaching Languages at School in Europe 2012 -raportti