Euroopan neuvoston hanke selvittää laaja-alaisen osaamisen opettamista ja oppimista - lähetä tietoa kokemuksistasi!

Lukion uusien opetussuunnitelman perusteiden keskiössä on laaja-alainen osaaminen ja kasvu demokraattisiin tulevaisuuden arvoihin sitoutuvaksi maailmankansalaiseksi. Kielen käytöllä ja oppimisella on kehityksessä ratkaiseva merkitys. Miten kielenopettaja – tai ylipäätään kielitietoinen opettaja – voi ja ehtii toteuttaa näitä ihanteita arkityössään?

TraCo-hanke pyrkii auttamaan eurooppalaisia opettajia laaja-alaisten tehtävien ja tehtäväkokonaisuuksien suunnittelussa keräämällä yhteen esimerkkejä kieliaineiden ja muiden aineiden välisistä, onnistuneista projekteista tai pienemmistä tehtävistä. Suomalaisilla kieltenopettajilla on paljon kokemusta ja ideoita, joita voisi nyt jakaa ja saada vastavuoroisesti muista maista, kun hanke etenee.

Oletko suunnitellut opintoretken tai tiedekeskusvierailun kohdekielellä yksin tai kollegojesi kanssa? Mikä oli tavoitteena? Mitä oppiaineita tai ainesisältöjä oli mukana? Mitä valmisteluja tehtiin? Mitä haasteita kohdattiin ja miten ne ratkaistiin? Miten arvioitte toiminnan ja tuotoksen? Ja mikä tärkeintä: Mitä opiskelijat saivat aikaan ja miten he kokivat toimintansa?

Onko saatavilla tekstejä, kuvaa, videota, musiikkia tai muuta innostavaa esimerkkiä opetussuunnitelmatekstin heräämisestä eloon?

Näitä keräämme nyt kaikista osallistujamaista eli Suomesta, Saksasta, Luxemburgista ja Ranskasta. Digitaalisia esimerkkejä ja työnäytteitä suomalaisista oppilaitoksista voi lähettää koulun opetuskielellä tai opetettavalla kielellä projektisuunnittelija Karoliina Inhalle (etunimi.sukunimi@oph.fi).

Kevätterveisin koko TraCo-tiimin puolesta

Karoliina Inha

Projektisuunnittelija

LUKKI-hanke