Från ideologiska kamper till uttrycksfrihet? – Monikielisyysseminaarin antia

Helsingin yliopiston suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos tarttui torstaina 24.11.2011 ajankohtaiseen aiheeseen järjestäessään seminaarin, jonka aiheena oli monikielisyys Suomessa ennen ja nykyisin. Monikielisyyttä tarkasteltiin monista eri näkökulmista mm. suomalaisen kirjallisuuden kautta. Kukapa olisi arvannut, että Aleksis Kiveä tai juutalaista revyykirjallisuutta voisi tarkastella monikielisyyden valossa?

Lue lisää seminaarista tästä katsauksesta.