Ilmainen Tunne kieli -verkkomateriaali on julkaistu!

Vertailusta voimaa -hankkeen satoa käyttöönne ja jaettavaksi:

Tunne kieli -verkkomateriaali on julkaistu! 

Ilmainen verkkomateriaali löytyy osoitteesta tunnekieli.jyu.fi

Kuvaus materiaalista:

 

Millainen kieli suomi on? Tiedätkö, mistä löytyy tietoa suomen kielitilanteesta sekä suomen kielen rakenteesta ja vaihtelusta – eri kielillä kirjoitettuna? 

Tunne kieli -verkkomateriaalissa julkaistaan tiiviit esittelytekstit suomen kielestä 13 muulla kielellä kirjoitettuna. Esittelytekstit sopivat esimerkiksi omakieliseksi lukemistoksi ja yhteisen keskustelun tueksi isompien koululaisten tai aikuisopiskelijoiden ryhmiin, joissa keskustellaan kielistä tai syvennytään suomen kielen rakenteeseen, käyttöön ja asemaan maailman kielten joukossa. Tekstien ohessa julkaistaan vinkkejä niiden käyttöön sekä suomenkielinen kirjoitusrunko, jonka avulla saa yleiskäsityksen muunkielisten tekstien sisällöistä.

 

Millaisia muita kieliä Suomessa puhutaan ja kirjoitetaan? Haluatko tutustua uusiin kieliin esimerkiksi hoitolastesi, oppilaidesi tai opiskelijoidesi kanssa? Tai haluatko itse oppia muutamia ilmauksia uudella kielellä? 

Verkkomateriaalissa löytyy kirjoitettuna ja puhuttuna sanastoa ja fraaseja 14 Suomessa puhutulla kielellä sekä vinkkejä näiden materiaalissa julkaistujen kielten makupalojen käyttöön. Materiaalin kieliä ovat arabia (MSA), bengali, kiina (mandariini), kurdi (sorani), persia, romania, somali, tagalog, thai, turkki, venäjä, vietnam ja viro. Ohjetekstit ovat suomeksi, ja makupalat on äänitetty myös suomeksi. 

 

Miten eri kielten merkitystä erottavat äänteet poikkeavat toisistaan? Haluatko tietää, miksi uuden kielen äänteiden tunnistaminen ja tuottaminen voi aluksi olla vaikeaa? Tai oletko muuten vain kiinnostunut eri kielten äännejärjestelmistä?

Verkkomateriaalin äännekarttojen avulla voit vertailla eri kielten äännejärjestelmiä ja löytää selityksen esimerkiksi sille, miksi suomen kielen ä tai y voivat aluksi puuttua oppijan kielestä tai miksi vaikkapa arabian, persian tai somalin äänteiden erottaminen toisistaan vaatii aikaa ja harjoittelua.

 

Mitä hyötyä monikielisyydestä on? Oletko etsinyt verkosta tietoa monikielisyydestä – eri kielille käännettynä?

Julkaisemme verkkomateriaalissa uudelleen monikielisyyttä käsittelevät sivut kullakin 14 kielellä. Sivuja voi käyttää esimerkiksi koteihin lähetettävänä postina ja keskustelun tukena ennen hoitolapsen varhaiskasvatuskeskusteluja tai koululaisen vanhempaintapaamisia. Sivuja voi käyttää myös esimerkiksi omakielisenä lukemistona ja yhteisten keskustelujen tukena esimerkiksi isompien koululaisten tai aikuisopiskelijoiden kanssa. 

 

Ilmainen verkkomateriaali löytyy osoitteesta tunnekieli.jyu.fi

Materiaalin ovat julkaisseet yhteistyössä Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskus sekä Otava. Kirjoittajat ovat tehneet materiaalia oman työnsä ohessa. Työskentelyn aloittamisen on mahdollistanut Koneen Säätiön apuraha (2016–2017), joka julkaistiin hankkeelle Vertailusta voimaa ja jonka turvin työryhmä on aikaisemmin julkaissut kirjan Tunne kieli – matka maailman kieliin ja kielitietoisuuteen (Finn Lectura 2018). Työryhmän tarkemmat tiedot löytyvät verkkomateriaalin etusivulta. Hanke on Koneen Säätiön #rohkeatekijä. 

Lisätietoja: mari.h.honko@jyu.fi