Kansalliskielistrategian toimintasuunnitelma valmistunut

Oikeusministeriön uutinen (28.2.2017):

Kansalliskielistrategian toimintasuunnitelma valmistunut

Vuonna 2012 hyväksytylle valtioneuvoston kansalliskielistrategialle on laadittu toimintasuunnitelma. Suunnitelmassa esitellään ja konkretisoidaan toimet, joilla toteutetaan kansalliskielistrategian pitkän aikavälin toimenpiteet.

Kansalliskielistrategian tarkoituksena on auttaa viranomaisia toteuttamaan kielellisiä perusoikeuksia sekä noudattamaan kieliä koskevaa lainsäädäntöä. Toimintasuunnitelma koostuu kahdeksasta osa-alueesta ja pitää sisällään eri toimenpiteitä usealta hallinnonalalta.

Hallitus päätti joulukuussa 2015 edellisten hallitusten valtioneuvostotasolla päättämistä strategioista ja ohjelmista, jotka ovat edelleen linjausten osalta voimassa myös nykyisellä hallituskaudella 2015–2019. Kansalliskielistrategia oli yksi näistä strategioista.

Lisätietoja:
kieliasiainneuvos Corinna Tammenmaa, puh. 02951 50181, ja
ylitarkastaja Vava Lunabba, puh. 02951 50136,
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)om.fi

Linkit
Kansalliskielistrategian toimintasuunnitelma

Uutinen OM:n sivuilla