Kielilähettiläät inspiroivat aivan uudella tavalla! Språkambassadörerna inspirerar på helt nytt sätt!

Kielilähettiläät inspiroivat aivan uudella tavalla!

Haluaisitko ryhtyä kielilähettilääksi ja kertoa muille, kuinka opit ruotsin kielen ja millä tavalla kieli on muokannut elämääsi? Haluamme sinut mukaan inspiroimaan ja motivoimaan kielten opiskeluun aivan uudella tavalla.

Huhtikuussa lanseerattu Kielilähettiläät – Språkambassadörerna -projekti järjestää yli 300 vierailua ympäri Suomen vuosien 2019-2021 aikana. Kielilähettiläät kiertelevät muun muassa kouluja kertoen oman tarinansa, miksi ruotsin kieli on tärkeä.

Kielilähettiläänä pidät ruotsiksi yhden interaktiivisen oppitunnin ja voit päivän aikana vierailla useammalla oppitunnilla. Oppitunnin aikana fokus on oppilaissa ja oppilaat he saavat yhdessä pohtia omaa suhdettaan ruotsin kieleen. Kielilähettiläs sopii niin yläkouluun, toiselle asteelle tai korkeakouluun. Kielilähettiläs tekee lähtökohtaisesti vierailunsa kotimaakunnassaan ja hän kertoo, miten ruotsin kieli on mahdollistanut elämässä odottamattomia asioita ja avannut tuntemattomia ovia. Lähettiläs voi olla opiskelija tai eläkeläinen ja kaikkea tältä väliltä. Hän voi olla Suomessa syntynyt, mutta aivan hyvin myös Suomeen muuttanut henkilö.

Kysyntä on ylittänyt odotuksemme. Yli 50 oppilaitosta ympäri Suomen on tilannut kielilähettilään huhtikuun lanseerauksemme jälkeen. Olemme toteuttaneet 78 vierailua nyt kevään aikana, vaikka alkuperäinen tavoitteemme kevään osalta oli 20 vierailua. Meillä on lähes 30 kielilähettilästä verkostossamme juuri nyt, mutta suuren kysynnän takia tarvitsemme syksylle kymmeniä lähettiläitä lisää. Siksi haluamme sinut mukaan tai mikäli tunnet potentiaalisia kielilähettiläitä kerrothan heille tästä mahdollisuudesta!

Voit ilmoittautua halukkuudestasi ryhtyä kielilähettilääksi täyttämällä lomakkeen osoitteessa www.kielilahettilaat.fi

Haluatko tilata kielilähettilään oppitunnillesi tai organisaatioosi herättämään inspiraatiota ja motivaatiota? Tämä onnistuu myös täyttämällä lomakkeen kotisivuillamme www.kielilahettilaat.fi

Lähettilään tilaaminen koululle on maksutonta.

Projektin päättymisen jälkeen on tarkoitus kansalliskielten lisäksi ottaa mukaan myös muita kieliä ja 2020-luvun aikana kielilähettilään vierailu voisi kuulua jokaisen koulun kurssisisältöihin. Tavoitteena on myös, että yritykset ja muut työpaikat tilaisivat säännöllisesti kielilähettiläitä keskustelemaan työntekijöiden kanssa kielitaidon merkityksestä ja keinoista sen ylläpitämiseen ja laajentamiseen.

Projektin toteutuksesta vastaa Kansalliskielet ry, jonka tehtävänä on vahvistaa Suomen molempien kansalliskielten, suomen ja ruotsin asemaa sekä pohjoismaista yhteenkuuluvuutta ja kulttuurillista yhteyttä erityisesti äidinkieleltään suomenkielisten keskuudessa. Yhdistys on perustettu vuonna 2010. Käytännön toteutuksesta vastaa projektijohtaja Jaan Siitonen.

Kielilähettiläät-projekti rahoitetaan Svenska kulturfondenin Hallå!-hankeen avulla.

Kysyttävää? Projektijohtaja Jaan Siitonen vastaa mielellään kysymyksiisi.

 

Ystävällisin terveisin

 

Jaan Siitonen

Projektijohtaja

0415305531

Jaan.siitonen(at)kielilahettilaat.fi

www.kielilahettilaat.fi

 

***********************************************************************

Språkambassadörerna inspirerar på helt nytt sätt!

Vill du bli en språkambassadör? Skulle du vilja berätta din egen berättelse hur du har lärt dig det andra inhemska och hur har det finska språket hjälpt dig i livet?

Språkambassadörerna – Kielilähettiläät som lanserades i april kommer att göra över 300 besök runtom i Finland under åren 2019–2021. Språkambassadörerna kommer att med egna berättelser inspirera tusentals människor runtom i Finland. Målet med besöken är att väcka åhörarnas inre motivation att lära sig språk och få dem att inse vilken personlig nytta språkkunskaper är. 

Besök innebär mycket interaktion mellan ambassadören, elever och läraren. Målet är att tillsammans fundera sin egen relation till det andra inhemska och vad kan språket erbjuda just för individen; fokus ligger hos eleverna. Språkambassadör passar till grundskola, andra stadie och till högskolor. Språkambassadören kan vara en studerande eller en pensionär eller något där emellan. Hen kan vara född i Finland eller någon som har flyttat till Finland.

Efterfrågan har överskridit alla våra förväntningar: över 50 läroanstalter har beställt en språkambassadör efter vår lansering i april. Under våren har vi gjort 78 besök trots att vårt ursprungliga mål var 20 besök. Vi har närmare 30 ambassadörer i vårt nätverk men vi behöver tiotals till för att kunna svara på den höga efterfrågan på hösten. Därför vill vi välkomna dig med till vår nätverk eller att du kan tipsa dina bekanta om den möjligheten att bli språkambassadör.

Du kan meddelat ditt intresse av att bli språkambassadör genom att fylla i blanketten på vår hemsida www.kielilahettilaat.fi

Du kan också beställa en språkambassadör till din organisation för att inspirera och motivera. Att beställa en ambassadör är avgiftsfri för skolan. Du kan lätt beställa en ambassadör via hemsidan: www.kielilahettilaat.fi

Efter att projektet har tagit slut är det meningen att utöver nationalspråken ta med även andra språk. Under 2020-talet kunde besök av en språkambassadör ingå i skolornas kursinnehåll. Målet är också att företag och andra arbetsplatser regelbundet skulle beställa språkambassadörer för att diskutera med arbetstagarna om de fördelar språkkunskaper möjliggör och hur de kan upprätthålla och förbättra dem.

Nationalspråken rf, vars mål är att förstärka Finlands nationalspråk finska och svenska samt förstärka den nordiska samhörigheten och kulturella band speciellt hos de finskspråkiga i landet, ha ansvar för projektets förverkligande. Föreningen grundades år 2010.

Projektet Språkambassadörerna finansieras med hjälp av Svenska kulturfondens Hallå! -finansiering.

 

Med vänliga hälsningar,

 

Jaan Siitonen

Projektledare

0415305531

Jaan.siitonen(at)kielilahettilaat.fi

www.kielilahettilaat.fi

 

Facebook: facebook.com/Kielilahettilaat

Twitter: @Kielilahettilas

Instagram: @kielilahettilaat

#kielilähettiläät

#språkambassadörerna