Tiedote: Kielilainsäädännön soveltamisen avuksi ohjesivusto

Oikeusministeriön tiedote (27.8.2014):

Kielilainsäädännön soveltamisen avuksi ohjesivusto

Oikeusministeriö on julkaissut viranomaisten avuksi hallituksen kansalliskielistrategiaa ja sen sisältöjä avaavat verkkosivut. Sivut auttavat viranomaisia soveltamaan kielilainsäädäntöä työssään siten, että suomea ja ruotsia puhuvien perusoikeudet toteutuvat.

Sivuilta löytyy muun muassa työkaluja ja tarkastuslistoja, jotka havainnollistavat kielilain säännöksiä hallinnon eri tehtävissä. Työkalut ja tarkistuslistat on jaoteltu tehtävien mukaan. Sivustolta voi tarkistaa, mitä asioita pitää huomioida esimerkiksi viestinnässä, työryhmätyössä, rekrytointitilanteissa ja hankintoja tehdessä. Sivuilla on oma osionsa myös kunnille.

Kansalliskielistrategia on valtioneuvoston vuonna 2012 antama periaatepäätös kahden elinvoimaisen kansalliskielen säilyttämisestä pitkälle tulevaisuuteen. Kansalliskielistrategiassa on kerätty yhteen konkreettisia toimia tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Lisätietoja:

kieliasiainneuvos Corinna Tammenmaa, puh. 02951 50181,
e-post: etunimi.sukunimi@om.fi

Kansalliskielistrategian verkkosivut

Tiedote oikeusministeriön sivuilla