Kielisalkku on auki!

Kielisalkku on auki!

Hartaasti työstetty ja kauan kaivattu suomalainen sovellus Eurooppalaisesta kielisalkusta on viimein valmis. Se löytyy täältä: www.edu.fi/kielisalkku. Salkku on saatavana suomeksi ja ruotsiksi. Molemmissa on mukana myös englanninkieliset tekstit, kuten muidenkin maiden Eurooppalaisissa kielisalkuissa. Kielisalkut on tehty erikseen vuosiluokille 1 – 3, 4 – 6 sekä 7 – 9. Kullekin ikäryhmälle on omat kielenoppimiskertomuksensa, kielipassinsa ja työkansionsa. Lisäksi sivuilla on runsas aineisto opettajalle. Kielisalkku tarjoaa oppilaalle mahdollisuuden tulla tietoiseksi omasta oppimisprosessistaan, kehittää omia kielten opiskelutaitojaan, pohtia kulttuurisen monimuotoisuuden kysymyksiä ja arvioida kehittyvää kielitaitoaan. Kielisalkku on sekä oppilaan että opettajan työväline.

Kielisalkun on tuottanut opettajankoulutuslaitosten asiantuntijoiden sekä harjoittelukoulujen lehtoreiden laajapohjainen ryhmä yhteistyössä Opetushallituksen kanssa.