Koneen Säätiöltä haettavissa rahoitusta kielten oppimisen tukemiseen

Koneen Säätiöltä haettavissa rahoitusta kielten oppimisen tukemiseen

Koneen Säätiö järjestää toukokuussa rahoitushaun, jolla tuetaan suomen kielten oppimista, suomen uusia kieliä ja monikielisyyttä uudessa kielipoliittisessa tilanteessa.

Maahan on viime aikoina tullut paljon ihmisiä, jotka tarvitsisivat paikallisten kielten taitoa. Toisaalta heillä on runsaasti kielitaitoa, jota saisi välittää muille suomalaisille.

Rahoitusta voidaan myöntää materiaalien kehittämiseen ja jakamiseen sekä toimintaan ja tapahtumiin, joilla helpotetaan:

  • kielenoppimista joko laajalle yleisölle tai selvästi rajatuissa konteksteissa tai toimialoilla
  • kielenoppimista erilaisissa ryhmissä (esim. monikieliset – yksikieliset, erilaiset kirjoitustaidot, nuoret – vanhat)
  • vertaistukea ja kaksisuuntaista kielenoppimista; esimerkiksi oppija voi toimia opettajana ilman muodollista kielenopettajakoulutusta
  • kielenoppimista eri metodeilla, myös esim. taiteen tai pelillistämisen avulla.

Rahoitusta voivat hakea yksilöt, ryhmät, verkostot ja instituutiot. Myönnettävän rahoituksen kesto voi olla enintään yksi vuosi. Rahoitusta voi hakea sekä henkilökohtaisiin apurahoihin, jos tehdään tieteellistä tai taiteellista työtä kielen oppimisen tukemiseksi, että muihin kuluihin.

Hakuaika alkaa 1.5. ja loppuu 23.5.2016 klo 24. Hakemukset jätetään verkkolomakkeella Koneen Säätiön hakemuspalvelussa. Rahoitusta on varattu myönnettäväksi enintään noin 300 000 euroa. Rahoituspäätökset julkistetaan kesäkuun aikana.

Lue lisää hakemisesta

Uutinen Koneen Säätiön sivuilla