Konferenssimateriaalia Kielet ammatillisen ja sosiaalisen menestymisen mahdollistajina – EU-konferenssista 28.-29.9.2011 Varsovassa

Varsovassa järjestettiin 28.-29.9.2011 konferenssi "Multilingual Competences for Professional and Social Success in Europe" osana Puolan EU-puheenjohtajakauden tapahtumia. Konferenssissa keskityttiin tarkastelemaan, miten kielitaito lisää sekä ammatillisen että sosiaalisen etenemisen mahdollisuuksia Euroopassa. Konferenssin taustamateriaalina olivat tämän kesän aikana julkistetut dokumentit Business Platform for Multilingualism, Languages for Jobs ja Civil Society Platform on Multilingualism. Linkit näihin dokumentteihin, jotka taustoittavat myös EU:n strategia 2020 -työtä, löytyvät konferenssin sivustolta http://konferencje.frse.org.pl/multilingualism/lang:en.

Konferenssin yhteydessä julkistettiin myös Languages mean business -paketti, joka tarjoaa kaikilla EU-kielillä käytännöllistä ja tiivistä tietoa kielitaidon hyödyistä yritystoiminnassa sekä vinkkejä ja työkaluja yritysten kielistrategioiden kehittämiseen. Lisätietoja  http://ec.europa.eu/languages/languages-mean-business/