Kotouttaminen.fi-blogi: Kohti yhtenäisempää kotoutumiskoulutukseen ohjaavaa lähtötason arviointia!

Kotouttaminen.fi-blogi (11.11.2015):

Kohti yhtenäisempää kotoutumiskoulutukseen ohjaavaa lähtötason arviointia!

Turvapaikanhakijoiden määrä maassamme kasvaa päivittäin, ja osa heistä on pian oikeutettu osallistumaan kotoutumiskoulutukseen. Kotoutumiskoulutuksessa on tarjolla usein eritasoisia ja eri tahtia eteneviä kursseja. Miten maahanmuuttaja ohjataan sopivimpaan koulutukseen ja miten tätä ohjausta voidaan kehittää?

Maahanmuuttajan ohjaaminen hänelle soveltuvaan koulutukseen tapahtuu kielitaidon ja opiskeluvalmiuksien lähtötason arvioinnin avulla joko ennen kotoutumiskoulutusta tai sen alussa. Lähtötason arviointi on kuitenkin varsin epäyhtenäistä eikä aina täytä sille asetettuja tavoitteita.

Arvioinnin tueksi on kehitetty yhtenäistä lähtötason arviointimallia Kotoraide-projektissa (2008–2010) ja sen jälkeen Testipiste-hankkeessa ja konsortiossa.

Testipisteessä kehitetty lähtötason arviointimalli ohjaa koulutukseen

Testipisteessä kehitetyssä lähtötason arviointimallissa arvioinnin sisältö ja kesto vaihtelevat osallistujan lähtötilanteen mukaan. Testauspäivään kuuluu alkuhaastattelu, jossa selvitetään osallistujan taustatiedot. Lisäksi testataan henkilön suoriutuminen teknisen lukemisen tehtävästä ja sanelukirjoitustehtävästä sekä osallistujan suullinen suomen kielen taito, mikäli hän osaa suomea.

Testiluokassa ovat vuorossa kielen rakenteellisen hahmottamisen ja matematiikan testit. Suomea jo osaavat tekevät lisäksi kirjoittamisen sekä luetun ja kuullun ymmärtämisen testit. Jos alkuhaastattelussa huomataan, että osallistujalla on puutteelliset kirjalliset taidot, hän jatkaa luku- ja kirjoitustaidottomille suunnattujen tehtävien pariin.

Selvityshankkeella ratkaisuja lähtötason arvioinnin haasteisiin

Lähtötason arvioinnin nykytilaa sekä eri organisaatioiden kiinnostusta ottaa käyttöön yhtenäisempi, valtakunnallinen arviointimalli kartoitettiin Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen ja Testipisteen selvityshankkeella työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta.

Eräs lähtötason arvioinnin tärkeä haaste liittyy kilpailutukseen ja sen kriteereihin sekä vaikeuteen arvioida lähtötason arviointien laatua kilpailutilanteessa. ELY-keskukset kilpailuttavat yleisesti sekä kotoutumiskoulutukset että lähtötason arvioinnin. Kilpailutuksen on arvosteltu vaikeuttavan toiminnan pitkäjänteistä kehittämistä ja hinnan on katsottu olevan laatua ratkaisevampi tekijä.

Selvityshankkeella pyritään helpottamaan tilannetta tuomalla laajempaan käyttöön huolella kehitetty lähtötason arviointimalli. Lisäksi kilpailutusten tueksi on laadittu kriteeristö, jonka avulla voi tunnistaa laadukkaan lähtötason arvioinnin.

Kehitystyö jatkuu

Selvityshankkeessa luotiin myös pohja juuri alkaneelle Kielitaidon lähtötason arviointi -hankkeelle. Hankkeen tavoitteena on kehittää lähtötason arviointia entistä luotettavammaksi ja yhdenmukaisemmaksi, jotta maahanmuuttajien kohtelu olisi tasavertaista.

Tämä tapahtuu muodostamalla lähtötason arviointeja järjestävien organisaatioiden verkosto, jonka jäsenet saavat käyttöönsä Testipisteessä kehitettyjä testejä. Hanke myös kehittää testejä tutkimusperustaisesti eteenpäin.

Arviointi on haasteellisimpia alueita koulutuksessa. Toiveemme on, että selvityshankkeemme auttaa omalta osaltaan kehittämään sekä arviointeja tekevien että niiden tuloksien käyttäjien osaamista ja tietoisuutta.

Ari Huhta, professori, Taina Tammelin-Laine, tutkimuskoordinaattori, Heidi Vaarala, yliopistotutkija ja Sari Ohranen, projektitutkija, Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskus

Lisätiedot:
Selvitys aikuisten maahanmuuttajien suomen/ruotsin kielen taidon arvioinnista
Tiivistelmä (PDF)
Loppuraportti (PDF)
Lisätietoja Taina Tammelin-Laineelta
(taina.a.tammelin-laine(at)jyu.fi)

Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskus
Testipiste: www.testipiste.eu

Blogiteksti Kotouttaminen-fi-sivustolla