Kysely 1. luokan A1-englannin ja A1-finskan opettajille - vastaa 31.5.2020 mennessä

Hei, 1. luokan A1-englannin opettaja: vastaa kyselyyn ja vaikuttaa varhennetun kieltenopetuksen kehittämiseen!

Opetushallitus rahoittaa Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen ja Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen tutkimusta, jossa kartoitetaan opettajien, oppilaiden ja huoltajien näkemyksiä ensimmäisellä luokalla alkavan A1-englannin opettamisesta ja oppimisesta. Lisätietoa tutkimuksesta: https://r.jyu.fi/CaG

Opettajien kysely on suunnattu kaikille A1-englantia 1. luokalla opettaville opettajille — sekä kielenopettajille että luokanopettajille.

Kyselyyn voi vastata anonyymisti. Pyydämme vastaamaan kyselyyn 31.5. mennessä. Kyselyyn vastaamiseen menee n. 30–40 min. Kyselyyn voi vastata myös osissa, sillä vastaukset voi tallentaa ja vastaamista voi jatkaa myöhemmin.

Toivottavasti mahdollisimman moni teistä pystyy vastaamaan kyselyyn kiireisen kevään tuomista haasteista huolimatta.

Linkkiä saa jakaa kollegoille!

Linkki kyselyyn: https://r.jyu.fi/CWg

Anni Stylman (anni.e.stylman[at]jyu.fi) tai tutkimuksesta vastaava tutkija Ari Huhta (ari.huhta[at]jyu.fi) vastaavat mielellään, jos on kysyttävää kyselystä tai tutkimuksesta muuten!

 

**************

Hej du som undervisar finska som A1-språk i årskurs 1: svara på en enkät och påverka utvecklingen av den tidigarelagda språkundervisningen!

Med finansiering av Utbildningsstyrelsen genomför fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi en undersökning där vi vill kartlägga lärares, elevers och vårdnadshavares uppfattningar om undervisningen i finska som A1-språk i årskurs 1 i svenskspråkiga skolor i Finland. Mer information om undersökningen: https://abo.fi/a1finska.

Enkäten riktar sig till alla de lärare som undervisar finska som A1-språk i årskurs 1, både A-finska och modersmålsinriktad finska, både klasslärare och språklärare.

Enkäten kan besvaras anonymt och vi önskar få svaren senast 31.5. Det tar ungefär 30–40 minuter att svara på hela enkäten, men det är också möjligt att spara sina svar och fortsätta svarandet senare.

Vi hoppas att så många lärare som möjligt har möjlighet att svara på enkäten, trots alla utmaningar som denna vårtermin fört med sig.

Vidarebefordra gärna länken till dina kollegor!

Länk till enkäten: https://r.jyu.fi/CWh

Forskningsassistent Annika Peltoniemi (annika.peltoniemi[at]abo.fi) eller projektledare Katri Hansell (katri.hansell[at]abo.fi) svarar gärna på eventuella frågor om enkäten eller undersökningen!