Kysely kotoutumiskoulutuksen kielitaidon opettajille | Lärarenkät om språktest inom integrationsutbildning

Kysely kotoutumiskoulutuksen kielitaidon opettajille

Uuden kotoutumislain (681/2023) myötä Opetushallituksen vastuulle tulee kotoutumiskoulutuksen kielitaidon valtakunnallinen päättötestaus. Pyydämme sekä hankintakoulutuksena, että omaehtoisena koulutuksena toteutetun kotoutumiskoulutuksen suomen ja ruotsin kielen opettajia kertomaan näkemyksiään tulevasta testistä. (https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2023/20230681) Testi on digitaalinen, ja sillä testataan kuullun ymmärtämistä, luetun ymmärtämistä, kirjoittamista sekä puhumista. Testin suunnittelu on vielä kesken. Käyttöönottovaiheessa digitaalisesti arvioidaan kuullun ymmärtäminen sekä luetun ymmärtäminen. Avoimet kirjoitustehtävät sekä suullisen kielitaidon tehtävät löytyvät samasta järjestelmästä, mutta niiden arviointia ei vielä tehdä digitaalisesti. Testin lisäksi opettaja tekee kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman mukaisesti jatkuvaa arviointia.

 

Lärarenkät om språktest inom integrationsutbildning

I och med den nya integrationslagen ((681/2023 ) kommer Utbildningsstyrelsen att ansvara för nationell sluttestning av språkkunskaper inom integrationsutbildningen. (https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2023/20230681#Pidm45843169541008)

Vi ber lärare i finska och svenska inom integrationsutbildning, genomförd både som utbildning som upphandlas och som frivillig utbildning, dela med sig av sina synpunkter på det kommande testet.

Testet är digitalt och testar hörförståelse, läsförståelse, skrift och tal. Planeringen av testet pågår för närvarande. Vid ibruktagningen av testet bedöms hörförståelse och läsförståelse digitalt. Öppna skrivuppgifter och uppgifter som testar muntliga språkfärdigheter finns i samma system, men de bedöms inte ännu digitalt. Utöver testet bedömer läraren fortlöpande den studerande i enlighet med läroplanen för integrationsutbildning.

 

Webropol: https://link.webropolsurveys.com/S/2DD088EDD1485D37

 

Lisätietoa: 

Hanna Kilpeläinen

Projektipäällikkö

Opetushallitus

Tutkintojen ja kieliosaamisen tunnustaminen

PL 380 (Hakaniemenranta 6)

FI-00531 Helsinki

Puh. 050 471 0731

www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/kieli-ja-kaantajatutkinnot