Linguapeda 2021: Abstraktikutsu / Call for abstracts / Skicka in ditt abstract

Tervetuloa Linguapeda 2021 -konferenssiin 14.–15.5.2021! Konferenssin teemana on elinikäinen kielenoppiminen. Konferenssiin ovat tervetulleita kaikki kielikasvatuksen tutkijat, opettajat, opetusharjoittelun ohjaajat, opiskelijat ja muut aiheesta kiinnostuneet. Yhdessä jatkamme kielten opettajankouluttajien yhteistyöperinnettä!

Linguapeda 2021 järjestetään etäyhteyksien avulla. Ohjelmassa on muun muassa suullisia esitelmiä, posteriesitelmiä sekä keynote-puheenvuoro, jonka pitää professori emeritus David Little (Trinity College Dublin, Irlanti).

Konferenssissa voit esitellä valmista tai keskeneräistä tutkimustasi, opetuskokeiluja, pedagogisia kehitysideoita jne. Suullisten esitysten ja postereiden kieli voi olla suomi, ruotsi tai englanti.  

Abstraktit pyydetään lähettämään viimeistään ma 15.3.2021 tapahtuman verkkosivujen kautta.  

Teema: Elinikäinen kielenoppiminen – Lifelong language learning - Livslång språkinlärning  

Lisätietoja: https://sites.uef.fi/linguapeda2021/?lang=fi 

Järjestäjä: Itä-Suomen yliopisto, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto  

***

Welcome to Linguapeda 2021 Conference on May 14–15, 2021! Our theme this year is lifelong language learning. We welcome all researchers in language education, teachers, teacher educators, students and others interested in the topic. The conference brings together multiple stakeholders in the field of language education.

Linguapeda 2021 will be held as an online conference. During the conference, we have the chance to listen to oral and poster presentations, and keynote speaker, Professor Emeritus David Little, from Trinity College Dublin, Ireland.  

In the conference, you can present your research (whether completed or in-progress), or present demonstrations and reports on good practices in teaching and education. Oral and poster presentations can be held in English, Finnish or Swedish.

Abstract submission is open until 15 March 2021 at the conference website!  

Theme: Lifelong language learning  

More information: https://sites.uef.fi/linguapeda2021/ 

Organiser: University of Eastern Finland, School of Applied Educational Science and Teacher Education

***

Välkommen till Linguapeda 2021 14.–15.5.2021! Vårt tema är livslång språkinlärning. Vi välkomnar såväl nationella som internationella forskare, språklärare, lärarutbildare, studenter och övriga intresserade parter med språkpedagogiskt intresse till konferensen. Linguapeda 2021 är en fortsättning på den anrika traditionen av nationella möten mellan lärarutbildare, forskare och språklärare sedan 1990-talet.  

Linguapeda 2021 ordnas på distans. På konferensen får vi njuta av presentationer och föredrag av olika slag (muntliga och posterpresentationer), och ett keynote-föredrag som hålls av professor emeritus David Little från Trinity College Dublin, Irland.

Vi välkomnar presentationer som på olika sätt anknyter till det språkpedagogiska temat – du kan presentera din (pågående eller slutförda) forskning eller undervisningsexperiment osv. Presentationer kan ges på finska, svenska och engelska.

Inlämning av abstract är öppen på nätsidan till den 15 mars 2021!  

Tema: Livslång språkinlärning  

Mer information: https://sites.uef.fi/linguapeda2021/?lang=sv 

Anordnare: Östra Finlands universitet, Avdelningen för tillämpad pedagogik och lärarutbildning

***

Lisätietoja  

LINGUAPEDA 2021 

University of Eastern Finland | UEF

Joensuu Campus

Linguapeda2021@uef.fi

 www.uef.fi