Lukion opetussuunnitelman perusteiden luonnos kommentoitavana verkossa 15.4.–6.5.

Opetushallituksen lehdistötiedote (15.4.2015):

Lukion opetussuunnitelman perusteiden luonnos kommentoitavana verkossa

Opetushallituksen verkkosivuilla voi 15.4. – 6.5. kommentoida valmisteltavana olevaa lukion opetussuunnitelman perusteiden luonnosta.

Opetushallitus on valmistellut lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annetun valtioneuvoston asetuksen (942/2014) mukaisen lukion opetussuunnitelman perusteiden luonnoksen nuorten lukiokoulutusta varten. Näiden perusteiden mukaan laaditut lukion opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2016 lukien.

Opetushallitus tarjoaa verkkosivuillaan mahdollisuuden kommentoida valmisteltavana olevaa lukion opetussuunnitelman perusteiden luonnosta. Opetushallitus kannustaa lukiokoulutuksen järjestäjiä, lukioita, rehtoreita, opettajia, lukiolaisia, huoltajia sekä muita lukiokoulutuksen kehittämisestä kiinnostuneita tahoja ja kansalaisia vastaamaan avoimeen verkkokyselyyn, joka avautuu 15.4.2015 ja sulkeutuu 6.5.2015 klo 16.15.

Lisätietoja valmistelusta, lukion opetussuunnitelman perusteiden luonnos ja siihen liittyvä avoin verkkokysely löytyvät Opetushallituksen LOPS-teemasivuilta.

Lisätietoja Opetushallituksessa:
johtaja Jorma Kauppinen, puh. 029 533 1091
opetusneuvos Tiina Tähkä, puh. 029 533 1331
opetusneuvos Gun Oker-Blom, puh. 029 533 1138

Tiedote OPH:n sivuilla