Tiedote: Lukutaitofoorumin seurantaryhmä asetettiin – työ lasten ja nuorten lukutaidon kehittämiseksi jatkuu

Opetus- ja kulttuuriministeriö 1.3.2019 13.35 Tiedote

Lukutaidon ja lukemisharrastuksen kehittämisen suuntaviivat julkistettiin syksyllä 2018. Niiden toimeenpanoa ja seurantaa varmistamaan on asetettu seurantaryhmä, jonka työ jatkuu vuoden 2020 loppuun.

Kansallinen lukutaitofoorumi asetettiin syksyllä 2017 vastaamaan tutkimuksissa havaittuun lukutaidon ja lukuinnon heikkenemiseen. Foorumi laati lasten ja nuorten lukuharrastuksen ja lukutaidon kehittämiselle suuntaviivat ja ne julkistettiin 14.9.2018. Tavoitteena on myös edistää lukuinnostusta – ja sen myötä lukutaitoa – Lukuliike-kampanjalla, joka käynnistyi suuntaviivojen julkistamisen yhteydessä.

- Lukeminen on kaiken oppimisen perusta ja yhteydessä kaikkeen elämässä pärjäämiseen: hyvinvointiin, empatiakykyyn, luottamukseen. Meidän on yhdessä varmistettava, että jokainen lapsi ja nuori saavuttaa monipuolisen lukutaidon kotitaustasta riippumatta. Lukutaitofoorumin työstä käynnistynyt Lukuliike on innostanut lukuisia tahoja mukaan lasten ja nuorten lukutaidon ja –innon tukemiseen. Seurantaryhmä varmistaa, että työ jatkuu, sanoo opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Seurantaryhmän puheenjohtajaksi nimettiin kirjailija Juha Itkonen.

Seurantaryhmän jäseniä ovat seuraavat henkilöt:

 • puheenjohtaja Sari Hyytiäinen (Äidinkielen opettajain liitto ry.)
 • hallituksen puheenjohtaja Pia Krutsin (Suomen sanataideopetuksen seura)
 • professori Kristiina Kumpulainen (Helsingin yliopisto)
 • asiamies Juhana Lassila (Suomen Kulttuurirahasto)
 • toiminnanjohtaja Juha-Matti Latvala (Niilo Mäki Instituutti)
 • erityisasiantuntija Päivi Lyhykäinen (Opetusalan Ammattijärjestö OAJ)
 • toiminnanjohtaja Rauha Maarno (Suomen kirjastoseura)
 • äidinkielen opettaja, lastenkirjailija Katarina von Numers-Ekman (Espoon kaupunki)
 • toiminnanjohtaja Jukka-Pekka Pietiäinen (Suomen tietokirjailijat ry)
 • erityisasiantuntija Johanna Selkee (Kuntaliitto)
 • toiminnanjohtaja Ilmi Villacis (Lukukeskus)

Sihteereinä toimivat opetus- ja kulttuuriministeriöstä kulttuuriasiainneuvos Leena Aaltonen ja erityisasiantuntija Anne Onnela. Ryhmän teknisenä sihteerinä toimii koordinaattori Pia Lumme.

Lisätietoja:

 • opetusneuvos Anne Onnela (OKM), puh. 0295 330 010
 • kulttuuriasiainneuvos Leena Aaltonen (OKM), puh. 0295 330 344
 • erityisavustaja Juho Mäki-Lohiluoma, puh. 050 475 3395
 • Lukutaitofoorumista

Lukutaidon ja lukuharrastuksen parantaminen nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä ja tulevaisuuden taidoissa edellyttää pitkäjänteistä yli hallituskausien menevää sitoutumista sekä systemaattista ohjausta ja tukea.

 

Alkuperäinen tiedote opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla