Maahanmuuttajien suomen ja ruotsin kielen opetukseen uusi sähköinen palvelu

Opetushallituksen lehdistötiedote 29.5.2013

Maahanmuuttajien suomen ja ruotsin kielen opetukseen uusi sähköinen palvelu

Opetushallitus on hallinnoinut vuosina 2008–2013 Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa hanketta, jossa on tuotettu maahanmuuttajille tarkoitettu uusi oppimisympäristö. Sen avulla maahanmuuttajat voivat opiskella suomen tai ruotsin kieltä avoimessa oppimisympäristössä internetissä.

Oppilaitokset voivat hyödyntää materiaalia opetuksessaan ja viedä sen omille oppimisalustoilleen ja siten esimerkiksi seurata opiskelijoidensa edistymistä. Palvelun sisältämien työkalujen avulla opettajat voivat myös muokata materiaalia opiskelijoille ja opiskelijaryhmille sopiviksi.

Palveluun tuotettu opiskelumateriaali on monipuolista ja soveltuu sekä arki- että työelämässä tarvittavan kielitaidon opiskeluun. Lisäksi palvelu sisältää osiot luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun ja kielitaidon testaamiseen.

Opetushallitus ylläpitää Kotisuomessa-palvelua ja julkistamispäivän 29.5. jälkeen materiaali on internetissä vapaasti kaikkien käytettävissä.

 

Lisätietoja Opetushallituksessa:
Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä, puh. 029 533 1155, leena.nissila@oph.fi
Projektipäällikkö Ulla Rönnberg, puh. 029 533 1191, ulla.ronnberg@oph.fi