Magmalta uusi julkaisu kaksikielisistä kouluista

Uusi julkaisu Magmalta – Ny publikation av Magma

Sundman, M. 2013. Tarvitaanko Suomessa kaksikielisiä kouluja? Selvitys kaksikielisten koulujen eduista ja haitoista suomenkielisten ja ruotsinkielisten kannalta. Magma-studie 4/2013.

Kaksikielistä koulua käyneiden oppilaiden koulumenestys ja kielitaito ovat useiden kansainvälisten tutkimusten valossa keskimäärin huomattavan hyvät. Suomessa ei kuitenkaan ole kaksikielistä koulua, jossa osa opetuksesta annettaisiin suomen, osa ruotsin kielellä. Sellainen koulu tarjoaisi suomenkielisille oppilaille mahdollisuuden saavuttaa huomattavasti parempi ruotsin kielen taito kuin mitä nykyinen ruotsin kielen opetus suomenkielisessä koulussa voi heille antaa. Mutta onko kaksikielisestä koulusta hyötyä kaikille oppilaille? Tuleeko toisesta kielestä hallitseva? Miten kaksikielinen koulu käytännössä toimii?

Selvitys
http://www.magma.fi/images/stories/reports/ms1304_webb_fi.pdf

Lue lisää
http://www.magma.fi/bjorn-sundell/tarvitaanko-suomessa-kaksikielisiae-kouluja

 

Sundman, M. 2013. Tvåspråkiga skolor? En analys av fördelar och risker med införandet av skolor med svenska och finska som undervisningsspråk. Magma-Studie 4/2013.

I ljuset av internationella undersökningar klarar sig elever i tvåspråkiga skolor i medeltal anmärkningsvärt bra. I Finland saknas genuint tvåspråkiga skolor med undervisning på både svenska och finska, och frågan har debatterats intensivt de senaste åren. För finskspråkiga elever kunde en tvåspråkig skola ge betydligt bättre språkkunskaper än en enspråkigt finsk. Men skulle en tvåspråkig skola gynna också de tvåspråkiga eleverna? Blir majoritetsspråket i det omgivande samhället automatiskt dominerande i skolan? Och vad menar man egentligen med termen ”tvåspråkig skola”?

Utredningen
http://www.magma.fi/images/stories/reports/ms1304_webb.pdf

Läs mer
http://www.magma.fi/bjorn-sundell/tvasprakiga-skolor-foerdelar-och-nackdelar