Nordplus hakukuulutus 2020 / Nordplus utlysning 2020

Nordplus-ohjelman vuoden 2020 hakukierros on käynnissä!

Hakukuulutus 2020 on nyt julkaistu ja hakujärjestelmä Espresso avattu. Lisätietoja löytyy Nordplus-ohjelman sivuilta https://www.nordplusonline.org/News2/NEWS-AND-ARCHIVE/Call-for-Applications-round-2020.

Hakuaika päättyy maanantaina 3.2.2020 ja päätökset tehdään huhtikuun 2020 lopussa.

Järjestämme webinaarin/kyselytunnin ti 17.12.2019 ja ti 14.1.2020 klo 14-15.30 (Nordplus Junior, Horisontal ja Pohjolan kielet). Tilaisuuden kieli on suomi, mutta kysellä voi myös ruotsiksi ja englanniksi.  Liity Skype-kokoukseen

Lisätietoa ohjelmista suomeksi: www.oph.fi/nordplus

***

Nordplus ansökningsrundan 2020 är i gång!

Utlysningen 2020 har publicerats och ansökningssystemet Espresso öppnats. Mer information finns på Nordplus-programmets hemsida https://nordplusonline.org/nor/Nyheter/NYHETER-OG-ARKIV/Ansoegningsrunde-for-Nordplus-2020.

Ansökningsfristen är måndagen den 3.2.2020 och besluten görs i slutet av april 2020.

Vi kommer att arrangera ett webinarium/frågetimme för Nordplus Junior -programmets målgrupper tis. 17.12.2019 och tis. den 14.1.2020 kl. 14-15.30 (Nordplus Junior, Horisontal och Nordens Språk). Webinariet hålls på finska men det går bra att ställa frågor på svenska eller engelska.

Liity Skype-kokoukseen

Mer information om progammen på svenska:  https://www.oph.fi/sv/utveckling-och-internationalisering/stod-internationalisering/nordplus

***

Ystävällisin terveisin/Med vänlig hälsning,

Opetushallitus – Utbildningsstyrelsen

 

Nordplus Junior – Pohjolan kielet/Nordens språk – Horisontal:

Vastaava asiantuntija/Ledande sakkunnig Nina Eskola nina.eskola(at)oph.fi

 

Nordplus Aikuiskoulutus/Vuxen:

Vastaava asiantuntija/Ledande sakkunnig Virpi Keinonen virpi.keinonen(at)oph.fi

 

Nordplus Korkeakoulutus/Nordplus Högre utbildning:

Vastaava asiantuntija/Ledande sakkunnig Kenneth Lundin kenneth.lundin(at)oph.fi 

Ohjelmakoordinaattori/Programkoordinator Kristina Savikurki kristina.savikurki(at)oph.fi