Nordplus hakukuulutus 2023 / Nordplus utlysning 2023

Tiedote 1.12.2022

Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamassa Nordplus Horisontal -ohjelmassa tuetaan innovatiivisia kielihankkeita, joissa kumppaneita vähintään 3 osallistujamaasta (Pohjoismaat, Baltia, itsehallintoalueet).

Nordplus Pohjolan kielet -ohjelmassa Pohjolan kielet ovat keskiössä, mukaan lukien vähemmistökielet. Kahden maan osallistuminen hankkeeseen on vähimmäisvaatimus.

Hakuaika päättyy 1.2.2023.

 

***

Nordplus 2023 haku on avattu

Hakukuulutus ja Nordplus Fokus 2023

Uuden ohjelmakauden 2023-2027 ensimmäinen haku on nyt avattu. Vuosina 2023-2024 Nordplus-ohjelman fokuksena on ”Koulutusyhteistyön lisääminen sosiaalisesti kestävän tulevaisuuden saavuttamiseksi“. Pohjoismaiden ministerineuvoston visio on, että Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue 2030 mennessä. Toimintasuunnitelma on luettavissa kokonaisuudessaan täältä.

Lisätietoja hausta Nordplusonline.org -sivustolla:

Hakukuulutus

Nordplus-käsikirja 2023

Hakuaika päättyy maanantaina 1.2.2023 ja päätökset tehdään huhtikuun 2023 lopussa.

 

***

Nordplus 2023 ansökningomgången är öppen

Utlysning och Nordplus Fokus 2023

Den första ansökningsomgången för den nya programperioden 2023-2027 är nu öppen. Under åren 2023-2024 ligger fokuset i Nordplus på att ”Stärka utbildningssamarbetet för en socialt hållbar framtid”. Nordiska ministerrådets vision är att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030. Handlingsplanen kan läsas i sin helhet här.

Mer information om ansökningsomgången på Nordplusonline.org:

Utlysning

Nordplus handbok 2023

Ansökningstiden utgår måndagen 1.2.2023 och besluten fattas i slutet av april 2023.

 

***

Ystävällisin terveisin/Med vänlig hälsning,

Opetushallitus – Utbildningsstyrelsen

 

Nordplus Korkeakoulutus/Nordplus Högre utbildning:

Vastaava asiantuntija/Ledande sakkunnig Kenneth Lundin kenneth.lundin@oph.fi

Ohjelmakoordinaattori/Programkoordinator Kristina Savikurki kristina.savikurki@oph.fi

 

Nordplus Junior – Pohjolan kielet/Nordens språk – Horisontal:

Vastaava asiantuntija/Ledande sakkunnig Nina Eskola nina.eskola@oph.fi

 

Nordplus Aikuiskoulutus/Vuxen:

Vastaava asiantuntija/Ledande sakkunnig Virpi Maireberg virpi.maireberg@oph.fi