Nordplus Pohjolan kielet -ohjelman valmistelevien vierailujen hakuaikaa jatkettu - Ansökningstiden för Nordplus Nordens Språk förberedande besök har förlängts

Suunnitteletko Nordplus Pohjolan kielet -yhteistyötä vuodelle 2018?

Ennen varsinaisen hankehakemuksen jättämistä on mahdollista hakea tukea valmistelevaan vierailuun.

Valmistelevan vierailun aikana voitte yhteistyökumppaninne kanssa suunnitella tulevaa hanketta ja muotoilla hakemusta.

  • valmisteleva vierailu voi kestää jopa 5 päivää matkapäivät mukaan lukien
  • tukea on mahdollista hakea korkeintaan kahdelle osallistujalle osallistujamaata kohden
  • valmisteleva vierailu toteutetaan yhden osallistuvan organisaation luona
  • matkakulut katetaan ja ylläpitoon tuki on 70 euroa vuorokaudelta

Seuraava haku valmisteleviin vierailuihin päättyy 5.12.2017. Matka voi ajoittua joulukuun puolesta välistä tammikuun loppuun. Vuoden 2018 hakuaika päättyy 1.2.2018.

Lisätietoa (nordplusonline.org, josta linkki Espresso-hakujärjestelmään)

Partnerinhakutietokanta

http://www.cimo.fi/ohjelmat/pohjolan_kielet

Yhteyshenkilö: Nina Eskola, etunimi.sukunimi@oph.fi, p. 0295 338582

 

Planerar ni Nordplus Nordens Språk -samarbete för 2018?

Innan ni skickar in en ansökan är det möjligt att söka medel för ett förberedande besök.

Under besöket kan ni tillsammans med er partner planera det kommande projektet och formulera ansökan.

  • Ett förberedande besök kan pågå upp till fem dagar inklusive resdagar
  • Det är möjligt att få bidrag för högst två personer per deltagarland.
  • Det förberedande besöket genomförs hos en av de deltagande organisationerna.
  • Vi beviljar bidrag för resekostnaderna och uppehållskostnader till 70 euro per dygn.

Ansökningsomgången utgår den 5.12.2017. Besöket kan alltså äga rum fr.o.m. mitten av december till sista januari.  Ansökningstiden för 2018 utgår den 1.2.2018.

Mer information och ansökan 

Databas för partnersök

http://www.cimo.fi/program/nordens_sprak

Kontaktperson: Nina Eskola, fornamn.efternamn@oph.fi , tel. 0295 338582