OKM:n hallinnonala valtion vuoden 2015 talousarvioesityksessä

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote (15.9.2014):

OKM:n hallinnonala valtion vuoden 2015 talousarvioesityksessä

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle esitetään 6,8 miljardin euron määrärahaa vuodelle 2015. Työurien pidentämiseksi sekä nuorten koulutuspolun turvaamiseksi nuorisotakuun toteutuminen varmistetaan ja korkeakoulujen aloituspaikkoja lisätään määräaikaisesti. Toisen asteen koulutuksen rakenteellista kehittämistä jatketaan uudistamalla rahoitusjärjestelmä ja järjestäjäverkko. Perusopetuksen kehittämiseen ja koulupudokkuuden ehkäisyyn panostetaan.

Lue tiedote kokonaisuudessaan OKM:n sivuilla