Oma kieli kotoutumisen tukena – opas ammattilaisille julkaistu

Navigaattori-hankkeessa on juuri julkaistu OMA KIELI KOTOUTUMISEN TUKENA – opas ammattilaisille (suomeksi ja ruotsiksi).

Sen voi lukea, ladata ja tulostaa vapaasti täältä: Publications | IOM Finland  (finland.iom.int/publications).

Opas alkaa ja päättyy kunnan näkökulmaan. Siinä esitellään kaksi tapaa tukea kotoutumista omakielisesti (kulttuuriorientaatio ja yhteiskuntaorientaatio) ja lisäksi perehdytään kotoutumista tukevaan vuorovaikutukseen nimenomaan työntekijän näkökulmasta (asioimistulkkaus ja kielitietoinen työote).

Opas on tarkoitettu tukemaan kotoutuvien ihmisten kanssa tehtävää asiakastyötä monialaisesti, esim. sosiaalialalla, varhaiskasvatuksessa, terveyspalveluissa, vapaa-ajan tai kulttuuritoimen puolella, seurakunnissa ja muissa uskonnollisissa yhteisöissä, opistoissa, oppilaitoksissa, järjestöissä ym. Lisäksi se sopii kunnan ja TE-palveluiden asiantuntijoiden ja muiden viranomaisten luettavaksi kotoutumisen tuen saralla.

Opas on tuotettu Suomen Pakolaisavun, Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) ja Diakonia-ammattikorkeakoulun yhteisessä Navigaattori-hankkeessa Euroopan unionin turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) tuella.

Lisätietoja

Migrant Training and Integration

International Organization for Migration

Helsinki – FINLAND

www.iom.int  I www.iom.fi