Opetushallitukselta virikekirja kielestä ja oppimisesta

Opetushallituksen verkkouutinen 4.9.2013

Opetushallitukselta virikekirja kielestä ja oppimisesta

Kielellisiä valmiuksia ja moniosaamista pidetään länsimaissa oppijan avaintaitoina, ja ne ovat tärkeässä asemassa myös kehitteillä olevissa uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Uusi opaskirja tarjoaa virikkeitä kielipedagogisen työtavan kehittämiseen.

Kielen merkitys oppimisprosessissa on saamassa yhä enemmän huomiota länsimaisissa yhteiskunnissa. Tämä johtuu paljolti globalisaatiosta, tieto- ja viestintätekniikan kehityksestä sekä kulttuurisesti ja kielellisesti monitahoisesta todellisuudesta, jossa elämme.

Monet tutkijat kuvaavat oppimista nimenomaan kielellisenä ilmiönä – dialogi ja vuorovaikutushan ovat keskeisiä oppimisen välineitä. Kokemus on toistuvasti osoittanut, että kielellistä kehitystä tukeva työtapa kaikissa oppiaineissa edistää paitsi oppilaan kielellistä, myös laajempaa kognitiivista kehitysprosessia.

Kielellistä kehitystä tukeva työtapa on tullut jo tutuksi opettajille ja koulun kehittäjille Suomen ruotsinkielisissä kouluissa, joissa kaksi- tai monikielisten oppilaiden osuus on jo usean vuosikymmenen ajan ollut kasvussa.

Aiheesta kirjoitetaan yhä enemmän käsikirjoja, ja myös Opetushallituksen ruotsinkielinen yksikkö on nyt julkaissut kauan kaivatun ja erityisen ajankohtaisen kirjan Skolspråk och lärande, jonka ovat kirjoittaneet Anna Slotte-Luttge ja Liselott Forsman. Kirjassa on runsaasti konkreettisia esimerkkejä ja työvälineitä kaikkien kouluasteiden opettajien työhön.

Kirja pohjautuu Opetushallituksen projektiin Att möta flerspråkiga elever i skolan, jonka kohteena olivat vuosiluokat 7.-9. vuosina 2010-2012. Projekti oli jatkoa Språkrum-hankkeelle, joka oli käynnissä vuosina 2000-2008, aiheenaan kielipedagoginen toimintatapa ja 6-12 -vuotiaiden lasten kielellinen kehitys.

Kirja Skolspråk och lärande verkossa

Lisätiedot kirjasta ja projektista:
Opetusneuvos Gun Oker-Blom, gun.oker-blom@oph.fi

Verkkouutinen OPH:n sivuilla