Opetushallituksen uusi julkaisu: Kieli koulun ytimessä – näkökulmia kielikasvatukseen

Opetushallituksen uusi julkaisu:

Kieli koulun ytimessä – näkökulmia kielikasvatukseen

Mitään oppiainetta ei voi opettaa käyttämättä kieltä. Koulussa opetetaan äidinkieltä ja muita kieliä, mutta harvoin ajatellaan sitä, että kieliä tarvitaan myös muiden oppiaineiden opetuksessa ja lisäksi kaikessa muussakin koulun toiminnassa. Kielikasvatus pyrkii tunnistamaan ja tekemään näkyväksi toisaalta koulun kaikkia kieliaineita yhdistäviä tehtäviä ja toisaalta kielten roolia koulun kasvatus- ja opetustehtävässä laajemminkin.

Tämän julkaisun painopiste on eri kieliaineita yhdistävien tehtävien tunnistamisessa ja näkyväksi tekemisessä. Julkaisun ensimmäisessä osassa tarkastellaan kielikasvatuksen keskeisiä käsitteitä ja tehtäviä, niiden kuvaamista opetussuunnitelman perusteissa ja toteutustapoja opetuksessa. Toisessa osassa on suppeat kuvaukset Suomessa puhutuista kielistä. Kuvausten tarkoituksena on antaa kaikille kieliaineiden ja muidenkin oppiaineiden opettajille tietoa siitä kielimaisemasta, jossa elämme, käytettäväksi omassa opetuksessa.

Tämä julkaisu valmistuu aikana, jolloin kotoinen kielimaisemamme on myllerryksen kourissa. Suomessa asuu toistaiseksi varsin vähän maahanmuuttajataustaista väestöä verrattuna moniin muihin Euroopan maihin. Tähän on tulossa muutos, joka tulee näkymään monin tavoin eri puolilla maata. Se, mikä on nyt jo arkipäivää suurimmissa kaupungeissa, voi olla uutta monilla paikkakunnilla. On tärkeää tiedostaa, että tähän tilanteeseen kielikasvatus tarjoaa työkaluja. Koulu ja kieliaineiden opettajat ovat uudessa tilanteessa paljon vartijoina.

Julkaisu
Anna-Kaisa Mustaparta (toim.) 2015. Kieli koulun ytimessä – näkökulmia kielikasvatukseen. Oppaat ja käsikirjat 2015:15. Helsinki: Opetushallitus.

Julkaisusta OPH:n sivuilla
http://www.oph.fi/julkaisut/2015/kieli_koulun_ytimessa_nakokulmia_kielikasvatukseen