Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen: Neuvolat mukaan edistämään lukemista

Opetus- ja kulttuuriministeriö 17.9.2018 13.00 Tiedote

Kansallinen lukutaitofoorumi julkisti viime viikolla suuntaviivat lukuinnostuksen ja lukuharrastuksen edistämiseksi Suomessa. Lukemisen edistäminen neuvoloissa tukee lukutaitofoorumin tavoitetta lukemisen edistämisestä ja on osa lukutaitofoorumin käynnistämää Lukuliikettä. Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen iloitsee Suomen Kulttuurirahaston ja Lukukeskuksen päätöksestä jakaa kaikille vuosina 2019-2021 syntyville vauvoille kirjalahjan osana neuvolatarkastusta. Tavoitteena on lisätä ääneen lukemista ja kannustaa perheitä yhteisiin lukuhetkiin.

- Neuvoloilla voi olla tärkeä rooli lapsiperheiden lukemisen edistämisessä ja lukuinnostuksen levittämisessä, opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen muistuttaa.

- Jo aivan pienet vauvat hyötyvät tutkimusten mukaan saduista ja ääneen lukemisesta. Haluamme palauttaa iltasadut ja yhteiset lukuhetket jokaisen perheen arkeen ja rutiineihin. Tutkimusten mukaan iltasatujen lukeminen lapsiperheissä on vähentynyt. Neuvolat ja päiväkodit voivat olla tärkeässä roolissa muistuttamassa lukemisen hyödyistä ja tärkeydestä jo aivan pienestä lapsesta lähtien, Grahn-Laasonen sanoo.

Kansallinen lukutaitofoorumi julkisti viime viikolla suuntaviivat lukuinnostuksen ja lukuharrastuksen edistämiseksi Suomessa. Sen keskeinen viesti oli, että lukutaidon asia on yhteinen. Lukemisen edistäminen neuvoloissa tukee lukutaitofoorumin tavoitetta lukemisen edistämisestä ja on osa lukutaitofoorumin käynnistämää Lukuliikettä.

- Suomen Kulttuurirahaston ja Lukukeskuksen konkreettinen teko - lukulahja - on hieno teko ja esimerkki meille kaikille, Grahn-Laasonen sanoo.

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen asettama Lukutaitofoorumi julkaisi perjantaina lasten ja nuorten lukutaidon ja lukemisharrastuksen kehittämisen suuntaviivat. Suuntaviivojen mukaan lukeminen on tuotava entistä vahvemmin lasten ja nuorten arkeen, niihin virtuaalisiin ja fyysisiin tiloihin, joissa lapset ja nuoret aikaansa viettävät.

Lukemista pitää laajentaa tarinoiden vastaanottamisesta omien tarinoiden tuottamisen suuntaan. Lukemiselle tarjotaan lasten ja nuorten arvostamia esikuvia. Lukemismyönteisiä asenteita on tuettava ja lukemisen esteitä poistettava kaikin mahdollisin tavoin. Vanhempia, huoltajia, perheitä ja muuta lähipiiriä innostetaan tukemaan lasten ja nuorten lukemista.

Suuntaviivojen pohjalta käynnistyvä Lukuliike innostaa ja haastaa kaikki mukaan tekemään ”liikkeitä”, omia kampanjoita ja haasteita, lukemisen puolesta. Lukuliikkeeseen voi liittyä mukaan jokainen omalla tavallaan. Oman haasteen ja kampanjan voi perustaa kuka tahansa tai mikä yhteisö tahansa – ja kertoa siitä sosiaalisessa mediassa käyttäen aihetunnistetta #lukuliike.

Lukuliike – lasten ja nuorten lukutaidon kehittämisen suuntaviivat

Lisätietoja:

  • opetusministerin erityisavustaja Daniel Sazonov, p. 0295 3 30276

 

Uutinen opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla