Osallistu kyselyyn kielellisistä oikeuksista

Oikeusministeriön uutinen (10.2.2016):

Osallistu kyselyyn kielellisistä oikeuksista

Oikeusministeriö kerää näkemyksiä kielellisten oikeuksien toteutumisesta Suomessa.

Voit osallistua verkkokyselyyn otakantaa.fi-sivuilla. Annettuja vastauksia hyödynnetään tausta-aineistona eduskunnalle annettavan kielikertomuksen valmistelussa. Kertomus annetaan eduskunnalle vuonna 2017.

Kyselyssä selvitetään mm. sitä, kuinka hyvin kansalaiset tuntevat kielelliset oikeudet ja kuinka he kokevat niiden toteutuvan, kuinka tärkeänä oman kielen käyttöä pidetään viranomaisten kanssa asioitaessa sekä kuinka kansalaiset kokevat suhtautumisen eri kieliä puhuviin kehittyneen viime vuosina.

Voit osallistua kyselyyn tästä linkistä

Lisätietoja
ylitarkastaja Vava Lunabba, sähköposti etunimi.sukunimi(a)om.fi

Uutinen OM:n sivuilla